1.3.10

Millorem la llengua

Solucions dels exercicis sobre l'adjectiu

1. insigne, feliç, sòlida, blava, fresca, roja, prioritària, còmoda, pobra, noble, lletja, ingènua

2. insignes; felices, feliços; sòlids, sòlides; blaus, blaves; frescos, fresques; rojos, roges; prioritaris, prioritàries; còmodes; pobres; nobles; lletjos, lletges; ingenus, ingènues


Pronoms personals

Els pronoms són partícules gramaticals que substitueixen algun element. De pronoms personals, n’hi ha de forts o tònics i de febles o àtons.

Els pronoms personals tònics substitueixen noms de persones, i són els següents:

singular
jo, mi (primera persona)
tu (segona persona)
ell, ella (tercera persona)

plural
nosaltres (1a persona)
vosaltres (2a persona)
ells, elles (3a persona)

pronom reflexiu
si


A més d’aquestes formes, hi ha vostè i vostès, que corresponen a un tractament més formal i es refereixen a la persona receptora del missatge, o sigui que són de segona persona, però fent servir el verb en tercera persona.

També tenim el pronom vós, que es refereix al receptor, amb el verb en segona persona del plural.


Pronoms febles

Els pronoms febles poden substituir des de simples paraules a sintagmes llargs. Sempre van al costat del verb (davant o darrere).

Li fa un petó / Fes-li un petó.

Es poden apostrofar:

M’afalaga / Vol veure’m.

Darrere del verb, els pronoms febles sempre s’hi uneixen o amb un apòstrof o amb un guió.

Les formes principals són les següents:

1a persona
em (sing.)
ens (plur.)

2a persona
et (sing.)
us (plur.)

3a persona
el (masc. sing.)
la (fem. sing.)
els (masc. plur.)
les (fem. plur.)
li (masc. i fem. sing.)
els (masc. i fem. plur.)

es
ho
en, hi

Més endavant us ampliarem la informació sobre les formes que poden adoptar els pronoms febles segons la posició respecte al verb i els elements que substitueixen.


Exercicis

1. Assenyaleu els pronoms personals forts de les oracions següents i digueu de quina persona són:

- Nosaltres portarem el berenar.
- Ells treballen al matí, però jo treballo tot el dia.
- Parla de mi amb menyspreu.
- Mentre vosaltres parleu amb ell, jo arreglaré la minestra.
- Pots anar amb elles a tot arreu.
- Vós obrireu els parlaments.
- Cada germà treballa per a si.
- Ni tu ni ella no podeu queixar-vos.
- Vostè dirà.

2. Reescriviu aquestes frase amb el pronom feble darrere el verb:

- Per què et vas treure el barret?
- No es podia moure.
- Gairebé no ens va escriure.
- Em va caure una pedra al peu.
- En vaig escriure tres, de cartes.
- Es va ajeure al mig del carrer.
- Em va portar molts problemes.
- Quants en podem obtenir?
- El volia distreure.
- Em vaig asseure a la primera fila.
- No el sé fer, aquest problema.


Pregunta del mes

Quin pronom feble s’utilitza per substituir complements de lloc que comencen amb la preposició a o en?

(Encara no us ho hem explicat, però si ho sabeu, vinga, que qui contesti primer tindrà premi!)

Cap comentari: