28.6.10

Millorem la llengua

Solucions dels exercicis

1.
a) ho
b) ho
c) ho
d) n’
e) l’
f) n’
g) ho
h) ho

2.
a) està
b) és
c) és
d) està
e) és
f) està
g) és
h) és
i) està
j) ésLa carta formal


La carta formal té unes característiques més rigoroses que la carta personal, tant pel que fa a l’estructura com a la redacció de la informació.

El tractament amb què ens adrecem al destinatari pot ser vós / vostè / vostès.

Consells pràctics per redactar una carta formal

1. Estructura

Les parts del text de la carta són el nom i l’adreça de qui envia la carta; el nom, el càrrec –si escau– i l’adreça del destinatari; la salutació inicial; el cos –que normalment conté diversos paràgrafs–, i la salutació final amb la signatura. A sota de la signatura, hi hem de posar el nom de la persona que escriu i, si convé, el càrrec.

A dalt de tot hi sol anar la data (que també es pot posar al final de tot).

2. Tractament de la persona destinatària

a) Vostè: (li, el, la, -lo, -la, l’, ‘l, el seu.../ verb en 3a persona del singular).

b) Vós: (us, -vos, -us, el vostre.../ verb en 2a persona del plural). Molt habitual en les comunicacions escrites.

Un cop hem decidit el tractament que volem fer servir l’hem de mantenir en tot el document.

3. Tractament de la persona emissora

Per a la persona que emet la carta, s’ha de fer servir la primera persona del singular (jo), o bé en alguns casos –en l’anomenat plural de modèstia o per parlar en nom d’un servei o un col•lectiu determinat¬– en primera persona del plural (nosaltres). Cal evitar la tercera persona (ells/elles) per fer referència a qui envia la carta (*us saluda atentament) si la persona que saluda sóc jo. Tampoc s’han de fer servir les formes impersonals com ara *Se us convoca en lloc de Us convoco / Us convoquem / La Direcció us convoca...

4. El lloc i la data

Es pot posar a dalt de tot o a baix de tot. El més important és que sigui fàcil de localitzar pels nostres destinataris. Per això convé que com a institució, com a empresa o com a particulars triem una manera i la mantinguem a tots els documents. La forma habitual és Andorra la Vella, 15 de setembre del 2008 o bé Andorra la Vella, 15 de setembre de 2008.

5. Objecte

Es tracta d’una frase concisa que ha de donar una idea de l’assumpte o objecte de la carta. No és obligatori però és molt útil en les cartes professionals, perquè resumeix el contingut del document.

A títol orientatiu, esmentem algunes possibilitats d’objecte:

Agraïment per la vostra gestió
Avís de recepció
Comanda de material
Oferiment de serveis
Propera obertura
Retorn de la mercaderia
Sol•licitud d’informació
Sol•licitud de feina
Tramesa de documents

6. Salutació

Cal tenir present si ens adrecem a un home o a una dona o a un grup de persones. Si l’adrecem a diverses persones, podem fer servir Senyor/a, Distingit/ida senyor/a, o bé la forma masculina plural: Senyors,

Tractament                  Exemples de salutació inicial             Exemples de salutació final

Tractaments protocol•laris Molt Il•lustre Senyora / Honorable Senyor       Molt atentament,
VÓS                                        Distingida senyora,                                          Atentament,
VOSTÈ                                   Senyor, / Senyora,                                           Atentament,

                          
Exercici

Escriu la carta de motivació que acompanyaria el teu currículum si busquessis feina. Pots enviar-nos la carta per corregir als centres d'Encamp i Escaldes-Engordany, que estaran oberts al juliol i l'agost.

Cap comentari: