3.5.12

Exàmens oficials de llengua catalana i ciències històriques i socials 2012


Inscripcions a partir del 7 de maig fins el 18 de maig del 2012

Nivell A: diploma de coneixements orals bàsics de llengua catalana

• divendres 15 de juny del 2012 (18.00h-20.00h)

• dilluns 18 de juny del 2012 (21.00h-23.00h)

Nivell B: diploma de coneixements elementals orals i escrits de llengua catalana

• divendres 15 de juny del 2012 (20.30h-23.00h)

• dissabte 16 de juny del 2012 (15.00h-17.30h)

• dilluns 18 de juny del 2012 (18.00h-20.30h)

Nivell C: diploma de coneixements mitjans orals i escrits de llengua catalana

• dissabte 16 de juny del 2012 (9.00h-12.00h)

• dimarts 19 de juny del 2012 (18.00h-21.00h)

Ciències històriques i socials: nivell bàsic

• divendres 15 de juny del 2012 (20.30h-22.00h)