29.11.10

Pregunta del mes

En aquest diàleg hi ha més d’un error:
"— Xavier, saps quina hora és?
— Ja seran quarts de tres, però espera un moment, que no porto el rellotge i ho tinc que comprovar."

Corregeix-lo i envia’ns-el ben escrit a qualsevol de les adreces següents: escaldes_caa@govern.ad, encamp_caa@govern.ad, elpas_caa@govern.ad, lamassana_caa@govern.ad o caaandorra@gmail.com. Tenim regals per a les tres primeres persones que contestin correctament.

Solucions dels exercicis sobre el futur

1. despatxarà, s’encarregarà, cobrareu, oferireu, faràs, reposaràs, substituiràs, repartiran, conduirà, treballarem, complirem, exigiré, manaré.

2. voldràs, voldran, podré, voldrà, podreu, podrem.

La perífrasi de probabilitat

Per expressar probabilitat en català cal utilitzar el verb deure, conjugat en alguna de les sis persones verbals, seguit d’un verb en infinitiu.

Exemple:

(jo) dec ser
(tu) deus ser
(ell, ella, vostè) deu ser
(nosaltres) devem ser
(vosaltres) deveu ser
(ells, elles, vostès) deuen ser

Exercici

1. Practica la perífrasi d’obligació omplint els espais buits del text següent:

Hola! Jo sóc nou i començo avui a treballar. Tu ____________ ser l’encarregada, no? Molt de gust! Ui, vosaltres _____________ ser els peixaters, vestits amb davantals i botes d’aigua. Ah! Aquelles noies _____________ ser les caixeres i aquell noi vestit de blanc ______________ ser el carnisser. Però suposo que _______________ ser més gent treballant aquí, no? Bé, ja ens anirem coneixent! Per on començo? Jo ______________ ser el reposador, oi? Doncs au, a la feina!

22.11.10

Solucions dels exercicis:

Exercici 1
1- S'ha de ser
2- Ha de tenir
3- Cal que tingui
4- Cal ser
5- Cal que siguis
6- Cal que sigui
7- S'ha d'estudiar
8- S'hauria de tenir
9- Cal que sigui
10- S'hauria de ser

Exercici 2
1- Aquesta paleta és molt forta i corpulenta.
Aquests paletes són molt forts i corpulents.
Aquestes paletes són molt fortes i corpulentes.
2- Les científiques són intel·ligents, però una mica distretes.
El científic és intel·ligent, però una mica distret.
La científica és intel·ligent, però una mica distreta.
3- Per ser auxiliar de vol has de ser amable i comunicativa.
Per ser auxiliars de vol heu de ser amables i comunicatius.
Per ser auxiliars de vol heu de ser amables i comunicatives.
4- Aquests infermers són llestos i organitzats.
Aquesta infermera és llesta i organitzada
Aquest infermer és llest i organitzat.
5- Un bon professor ha de ser espavilat i treballador.
Unes bones professores han de ser espavilades i treballadores.
Uns bons professors han de ser espavilats i treballadors.
6- Per ser una bona enginyera, has de ser responsable i eficient.
Per ser uns bons enginyers, heu de ser responsables i eficients.
Per ser unes bones enginyeres, heu de ser responsables i eficients.
7- Unes bones àrbitres han de ser puntuals i dinàmiques.
Un bon àrbitre ha de ser puntual i dinàmic.
Una bona àrbitra ha de ser puntual i dinàmica.
8- Un bon lampista ha de ser ràpid i seriós.
Unes bones lampistes han de ser ràpides i serioses.
Uns bons lampistes han de ser ràpids i seriosos.
9- Per ser una bona política has de ser sociable i discreta.
Per ser uns bons polítics heu de ser sociables i discrets.
Per ser unes bones polítiques heu de ser sociables i discretes.
10- L'home periodista, si vol tenir èxit, ha de ser actiu i simpàtic.
Les dones periodistes, si volen tenir èxit, han de ser actives i simpàtiques.
Els homes periodistes, si volen tenir èxit han de ser actius i simpàtics.

El futur dels verbs en -ar i en -ir

El futur dels verbs en -ar i dels verbs en -ir es conjuga de forma regular. A més, la terminació de futur del verb irregular fer és la mateixa que la dels verbs en -ar i la terminació del verb anar, que també és irregular, és igual que la dels verbs en -ir.


El futur dels verbs en -er i en -re


El futur de la majoria dels verbs en -er i en -re també es conjuga de manera regular. El verb voler és irregular perquè afegim una -d- entre l’arrel i la terminació verbal. El futur del verb poder es conjuga de la mateixa manera perquè la -d- ja forma part de l’arrel.


Practica-ho completant els textos següents amb els verbs conjugats en futur.

1.
Demà obrim el supermercat i tothom ha de saber quina és la seva feina. L’Helena (despatxar) ______________ a la peixateria i el Paco i la Maria (encarregar-se) ______________ de la carnisseria i la xarcuteria. Raquel i Mihaela, vosaltres (cobrar) ______________ els clients a la caixa i els (oferir) _______________ el servei de repartiment a domicili. Tu, Miquel, (fer) _____________ les comandes i (reposar) _______________ els productes. Ah! I si cal (substituir) ________________ la Mihaela i la Raquel. El Ramon i el Paco (repartir) _______________ els encàrrecs a domicili, però només el Paco (conduir) ________________ la futgoneta, perquè fa més anys que té carnet de conduir. Estic segura que tots junts (treballar) _______________ com un equip i que (complir) _______________ amb la nostra feina. Recordeu que us (exigir) ______________ puntualitat. Ah! Jo, com que sóc l’encarregada, (manar) ________________.

2.
— Maria, quan (voler) ________________ fer vacances aquest any?

— M’agradaria fer-les el mes de juliol. Quan les (voler) ________________ fer les altres companyes?

— Ui, a l’agost, segur!

— Però, si m’he de quedar sola a la botiga, no sé si tota sola (poder) ________________ ocupar-me de tot.

— No pateixis! Segur que l’Anna també (voler) _______________ fer vacances al juliol i entre totes dos (poder) _________________ atendre els clients i portar els comptes. A l’agost no arriba gènere nou!

— Perfecte! I a la tarda (poder) ________________ obrir a les sis en lloc d’obrir a les cinc? És que, amb la calor que fa, no ve ningú tan aviat.

— Ja en parlarem.

16.11.10

Solucions dels exercicis

A- Omple els espais buits amb la forma adequada de la perífrasi Haver de:

1- Jo he d'escriure el meu currículum.
2- Tu has de saber saludar correctament.
3- El director ha de tenir en compte la teva experiència.
4- Nosaltres hem de ser més educats.
5- Tu i el Martí heu d'acabar la feina aquesta tarda.
6- Jo he d'anar a Correus.
7- Els representants han d'arribar d'hora.
8- La secretària i jo hem de venir cada dia.
9- Vosaltres heu de telefonar a l'administrador.

B- Omple els espais buits amb una forma adequada de la perífrasi Haver de i el verb que hi ha entre parèntesis:

1- Jo m'he d'esperar (esperar-se) aquí una estona.
2- El Miquel s'ha de treure (treure's) el barret.
3- Nosaltres ens hem d'asseure (asseure's) i esperar.
4- Vosaltres no us heu de gronxar (gronxar-se) amb la cadira.
5- Tu no t'has de recolzar (recolzar-se) a la taula.
6- L'Elisa i l'Andreu no s'han de distreure (distreure's) tan sovint.
7- Ells s'han d'aixecar (aixecar-se) i saludar.
8- Jo no m'he de moure (moure's) tant.
9- El Pau i tu us heu d'amagar (amagar-se) darrere la porta.


La perífrasi d'obligació

A banda de l'expressió HAVER DE..., en català també podem utilitzar la perífrasi CALDRE (més infinitiu) o CALDRE QUE (més subjuntiu) per donar instruccions, consells o expressar requisits. Es pot conjugar de manera impersonal sense referir-se a ningú en concret, o personal, fent referència a una persona determinada, amb l'oració subordinada en present de subjuntiu i introduïda per QUE.
ex: Per ser un bon professor, cal tenir molta paciència.
      Si vols ser un bon professor, cal que tinguis molta paciència.


Flèxió de gènere

El gènere de les professions

La formació del femení (i també del plural) de les professions segueix les normes de formació del femení (i també del plural) de l'adjectiu.
Els noms acabats en -òleg fan el femení en -òloga: filòleg - filòloga.
Hi ha noms masculins als quals s'ha d'afegir la terminació -essa per formar el femení: metge - metgessa
En alguns casos el nom és invariable i per tant té una única forma per al masculí i per al femení. LLavors fem servir l'article per determinar el gènere: el / la periodista, el / la comptable...

Exercicis

Transforma les frases intercanviant les formes entre els verbs haver i caldre, mantenint les estructures personals i impersonals.

1- Per ser advocat cal ser molt seriós - S'ha de ser
2- Un bon taxista cal que tingui molta paciència.
3- Un cantant ha de tenir bona presència.
4- Per ser porter s'ha de ser espavilat.
5- Per ser policia has de ser alt.
6- Un bon cambrer ha de ser atent i amable.
7- Per ser metge cal estudiar molt.
8- Per ser un bon escriptor caldria tenir molta imaginació.
9- Un bon cuiner ha de ser delicat.
10- Per ser una bona jutgessa caldria ser formal.

2- Canvia el gènere de les frases. Després canvia el nombre de totes dos.

1- Aquest paleta és molt fort i corpulent.
2- Els científics són intel·ligents, però una mica distrets.
3- Per ser auxiliar de vol has de ser amable i comunicatiu.
4- Aquestes infermeres són llestes i organitzades.
5- Una bona professora ha de ser espavilada i treballadora.
6- Per ser un bon enginyer, has de ser responsable i eficient.
7- Uns bons àrbitres han de ser puntuals i dinàmics.
8- Una bona lampista ha de ser ràpida i seriosa.
9- Per ser un bon polític has de ser sociable i discret.
10- La dona periodista, si vol tenir èxit, ha de ser activa i simpàtica.

Veus 2, Publicacions de l'Abadia de Montserrat


La pregunta del mes

Encara hi pots participar.
Has d'enviar un text donant la teva opinió o explicant la teva experiència en una entrevista de feina.
L'escrit ha de tenir unes 50 paraules i el pots enviar a: cda.pas.gov@andorra.ad

8.11.10

Solucions dels exercicis:

Recepta de cuina
Deixeu-la, doneu-los, arrebosseu-les, enganxeu-hi, prement-la, poseu-los

Frases fetes

1- Com bunyols dins mel        D de manera escaient                
2- De pa sucat amb oli            F de poca importància
3- Ésser de bona pasta           C tenir bon caràcter
4- Ésser fet i pastat com...      G assemblar-se molt a...
5- Ésser la nata                       A ésser la cosa millor
6- Estar fet de pasta de panadó     B ésser molt bo
7- Passar pel sedàs  C ser objecte d'observació o crítica minuciosaPerífrasi d'obligació

En català per expressar l'obligació podem fer servir l'expressió HAVER DE (més infinitiu). 
Ex: He d'anar a treballar.
Es pot conjugar de manera impersonal, sense referir-se a ningú en concret, o personal fent referència a algú determinat.
Ex: Has de treure la pols. S'ha de treure la pols.

He de...         M'he de...
Has de...       T'has de...
Ha de...         S'ha de...
Hem de...      Ens hem de...
Heu de...       Us heu de...
Han de...       S'han de...


Exercicis:

A- Omple els espais buits amb la forma adequada de la perífrasi Haver de:

1- Jo HE D'escriure el meu currículum.
2- Tu ---------- saber saludar correctament.
3- El director ---------- tenir en compte la teva experiència.
4- Nosaltres ---------- ser més educats.
5- Tu i el Martí ---------- acabar la feina aquesta tarda.
6- Jo ---------- anar a Correus.
7- Els representants ---------- arribar d'hora.
8- La secretària i jo ---------- venir cada dia.
9- Vosaltres ---------- telefonar a l'administrador.

B- Omple els espais buits amb una forma adequada de la perífrasi Haver de i el verb que hi ha entre parèntesis:

1- Jo M'HE D'ESPERAR aquí una estona. (esperar-se)
2- El Miquel ---------- (treure's) el barret.
3- Nosaltres ---------- (asseure's) i esperar.
4- Vosaltres no ---------- (gronxar-se) amb la cadira.
5- Tu no ---------- (recolzar-se) a la taula.
6- L'Elisa i l'Andreu no ---------- (distreure's) tan sovint.
7- Ells ----------(aixecar-se) i saludar.
8- Jo no ----------(moure's) tant.
9- El Pau i tu ---------- (amagar-se) darrere la porta.
  

      Nivell Llindar 2, Edicions l'Àlber


La pregunta del mes
Encara hi pots participar.
Has d'enviar un text donant la teva opinió o explicant la teva experiència en una entrevista de feina.
L'escrit ha de tenir unes 50 paraules i el pots enviar a: cda.pas.gov@andorra.ad