7.10.11

Facebook

A partir d'ara... busqueu-nos al facebook!!
www.facebook/caa.andorra

28.4.11

Solucions dels exercicis "Com es donen les ordres en negatiu"

1. segueixis
2. agafis
3. sortim
4. aparquis
5. deixeu
6. passin
7. perdeu
8. mogueu
9. pentinis
10. facis

COMBINACIONS DE PRONOMS 1

Avui aprendrem què hem de fer per a substituir per pronoms el complement directe i el complement indirecte d'una mateixa frase.
Recordem que per a substituir els complements indirectes ho fem així:

jo (a mi) ......................EM
tu (a tu)........................ET
nosaltres(a nosaltres).......ENS
vosaltres(a vosaltres).......US

Les formes de 3a. persona les repassarem en el següent blog.

Per a substituir els complements directes tenim un ampli ventall de pronoms:

LA  EL ELS LES .......(CD determinats: la flor, el llibre, els cotxes, les bicicletes...)
EN ..............................(CD indeterminats: un ordinador, regals...)
HO...............................(CD neutres: això.....)

Quan substituïm el CD i el CI d'una oració per pronoms posarem sempre el pronom de CI al davant del de CD i apostrofarem la combinació de pronoms quan calgui (ME'L, ME'LS, ME'N, M'HO, TE'L, TE'LS, TE'N, T'HO).

Així per a substituir:

Tu dónes la flor a mi ...........farem: Tu me la dónes
                CD    CI                             CI  CD

La mare regala bombons a nosaltres ..........La mare ens en regala
                          CD          CI                                  CI  CD

La professora diu a tu que ho has fet bé......La professora t'ho diu
                           CI           CD                                         CI CD


 • Ara prova-ho tu. Omple els espais buits amb la combinació de pronoms adequada:

-Ens deixes la moto?
-Per a què la voleu?
-Per fer un volt. ....................deixes?
-D'acord. ....................deixo, però aneu amb compte.

-Ens deixes el casc ?
-Per a què el voleu?
-Per anar en moto. ..............deixes?
-D'acord. .................deixo, però aneu amb compte.

-Ens deixes les claus?
-Quines claus?
-Les de la moto. .........deixes?
-D'acord. .........deixo, però torneu aviat.

-Em poses sucre?
-Quantes cullerades ...........poso?
-.................un parell.

-Demà et pagaré el llibre?
-Quan dius que ..........pagaràs?
-...................pagaré demà.

-Saps que el Pere ha discutit amb la Rosa?
-I per què ..................expliques, tot això?
-................explico perquè sé que sou amics.

11.4.11

COM DONEM LES ORDRES EN NEGATIU

En català, per donar ordres en negatiu utilitzarem el present de subjuntiu. Per exemple:

- No giris a l'esquerra, gira a la dreta!
- No segueixis per aquest camí, que és molt perillós.

Girar              Seguir          

no giris       no segueixis
no giri         no segueixi
no girem     no seguim
no gireu      no seguiu
no girin       no segueixinExercicis

 1. (tu)No __________ (seguir) les instruccions d'aquest llibre, que no s'entenen.
 2. De moment no _____________  (agafar) les bosses. Ja les recollireu després.
 3. (nosaltres)No ___________ (sortir) tan d'hora, que fa molt de fred.
 4. Aquesta tarda no _____________ (aparcar) el cotxe davant de casa, aparca'l més amunt.
 5. Quan arribeu al cim, no hi ____________ (deixar) res escampat.
 6. (vostès)No ___________ (passar) tan a prop del riu, que és perillós.
 7. Circuleu amb precaució i no______________ (perdre) de vista el cotxe de davant.
 8. No us ______________ (moure's), que encara no he tirat la foto.
 9. Si em vols creure, no et ________________ (pentinar-se) d'aquesta manera, no t'afavoreix gens!
 10. Para compte, no et _____________ )fer-se) mal amb aquesta pedra.

Solucions dels exercicis

 1. espereu-vos/ atura't / afanyeu-vos / vestiu-vos / pentineu-vos / renta't / afaita't / serveix-te / serveixi's / canvieu-vos / poseu-vos
 2. lleva't / obre / mira / dutxa't / renta't / pentina't/ mira't / posa't / calça't/ prepara't
         lleveu-vos / renteu-vos / mengeu-vos / poseu-vos / correu
  
        giri's / ajupi's / digui / respiri / posi's/ inclini's/

31.3.11

L'imperatiu dels verbs reflexius

Per fer l'imperatiu dels verbs reflexius utilitzarem els pronoms corresponents. Fixeu-vos que les formes verbals acabades en vocal s'apostrofen.

Girar-se                                    Decidir-se

gira'                                          decideix-te 
giri'                                          decideixi's  
girem-nos                                   decidim-nos
gireu-vos                                    decidiu-vos   
girin-se                                       decideixin-se      


Per exemple:

Abans de sortir, posa't els guants i la bufanda.
Decideix-te, que no tenim gaire temps!
Llegiu-vos les instruccions atentament.


Ara fes-ho tu:

1- Omple els espais buits de cada frase amb la forma adequada del verb entre parèntesis:

Quan arribeu al senyal (esperar-se)------------------------.
Quan arribis al senyal (aturar-se)-------------------------- .
No us podem esperar més: (afanyar-se) ------------------.
Va nois, (vestir-se) ------------------de pressa i (pentinar-se) ---------------que fareu tard.
Va noi, (rentar-se)------------------de pressa i (afaitar-se)------------------que faràs tard.
(Servir-se) ------------------------tu primer.
(Servir-se)-----------------------vostè primer.
Escolteu, (canviar-se) --------------------i (posar-se) ----------------a punt.


2. Omple els espais buits d'aquests textos amb la forma adequada del verb entre parèntesis. Fixa't que hi ha verbs reflexius i altres que no ho són:

 • Si vols començar bé el dia, (llevar-se)----------------ben d'hora cada matí, (obrir)-------------les finestres de bat a bat, (mirar) ------------cap a l'horitzó i després (dutxar-se) --------------amb aigua ben freda, (rentar-se) --------------------les dents, (pentinar-se) ------------- i (mirar-se) -----------------------al mirall somrient. (Posar-se)-------------roba que t'afavoreixi i (calçar-se)---------------------còmodament. Un cop fet tot això, (preparar-se)------------------un bon esmorzar amb suc de fruita, pa amb mantega i cafè amb llet.

 • Nens, que ja són les vuit! (llevar-se)----------------------ara mateix, que fareu tard a escola! (rentar-se)-----------------la cara i les dents i (menjar-se)------------tot l'esmorzar. (Posar-se)-------------els abrics i (córrer) -----------------cap a la parada de l'autobús.

 • Senyora Ribó, ara l'auscultaré. (Girar-se) ------------d'esquena, (ajupir-se) -------------- una mica i (dir) ----------------"aaaaaaaah", (respirar) -----------------profundament, (posar-se) -----------les mans al clatell i (inclinar-se)--------------cap a la dreta.

28.3.11

Solucions dels exercicisCompleta les frases canviant la paraula en negreta per una que vulgui dir el contrari:

- Quan jo pujo escales amunt em trobo en Pere que va avall.
- El camí de l'esquerra va al poble i el de la dreta a la carretera.
- Si seguim endavant ens perdrem; jo proposo que anem endarrere.
- Davant de la casa hi ha camps i darrere hi ha un bosc.
- Al capdamunt del carrer hi ha una floristeria i al capdavall n'hi ha una altra.
- Al pis de dalt hi viu la Teresa i al de baix la Rosa.
- Anava carrer avall i es va trobar en Gabriel que pujava carrer amunt.

Omple els espais buits amb el situacional adequat:

davant / darrere / endavant / endarrere

- És un model de cotxe vell: té el maleter davant i el motor darrere.
- Com que plou, deixarem l'excursió per a més endavant.
- A la primera fila no es veu bé. Si et tires una mica més enda ho veuràs millor.
- No miris cap endarrere, segueix.

Dalt / baix /  amunt / avall

- Caminava nerviós amunt i avall pel passadís.
- Si puges escales amunt arribaràs al pis de dalt.
- Sentim el soroll dels veïns de dalt i dels veïns de baix.
- Has amagat la xocolata a l'armari de dalt perquè no hi arribi, oi?

Sota /  baix / avall

- Hem buidat els calaixos de baix (sota) perquè el nen ho tocava tot.
- A ningú no li agrada dormir sota el pont.
- La parada del bus és allà mateix, una mica més avall.

Dins / fora / endins / enfora

- M'he deixat les claus dins la bossa d'esport.
- La barqueta anava mar endins i cada vegada es veia més petita.
- Si fiques la roba tan endins de l'armari no la podràs treure fàcilment, deixa-la més enfora.
- L'àvia volia estar-se fora, a la galeria.

21.3.11

Expressions de lloc

Per indicar on és un lloc podem utilitzar les expressions locatives següents:

Aquí / allà
A prop / lluny
A la dreta / a l'esquerra
A mà dreta / a mà esquerra
Al mig
(A / al) davant / (a /al) darrere
A dalt / a baix
A sobre / a sota
Al costat
(A) dins / dintre / (a) fora

Contrast entre (a / de) dalt i (a / de) sobre, i (a / de) baix i (a / de) sota

Es fa servir a dalt i a baix sempre que volem indicar que una cosa, persona o espai estan situats a qualsevol lloc en una situació superior (a dalt) o inferior ( a baix) a la nostra, sense precisar.
La recepció i el bar són a baix i el restaurant és a dalt.

Es fa servir sobre i sota sempre que volem indicar que una cosa, persona o espai estan situats en una posició immediatament superior (sobre) o immediatament inferior (sota) d'una altra cosa, persona o lloc.
Els veïns del pis de sobre són molt simpàtics.

Per indicar direcció:
endavant- endarrere
amunt- avall
endins- enfora

Amunt indica direcció ascendent. Avall indica direcció descendent. No indiquen un punt concret. Darrere de: més, molt, massa, una mica més, no gaire, no tan, cap... fem servir amunt o avall en lloc de dalt o baix.
El cine és allà mateix, una mica més amunt.

Per indicar situació:
A dalt / al capdamunt
a baix / al capdavall


Exercicis

1- Completa les frases canviant la paraula en negreta per una que vulgui dir el contrari:

- Quan jo pujo escales amunt em trobo en Pere que va avall.
-  El camí de l'esquerra va al poble i el de ------------------ a la carretera.
-  Si seguim endavant ens perdrem; jo proposo que anem -----------.
-  Davant de la casa hi ha camps i ----------------------- hi ha un bosc.
- Al capdamunt del carrer hi ha una floristeria i al --------------------- n'hi ha una altra.
- Al pis de dalt hi viu la Teresa i al de --------------------- la Rosa.
- Anava carrer avall i es va trobar en Gabriel que pujava carrer -----.


2- Omple els espais buits amb el situacional adequat:

davant / darrere / endavant / endarrere

-  És un model de cotxe vell: té el maleter --------- i el motor ---------.
- Com que plou, deixarem l'excursió per a més -----------------------.
-  A la primera fila no es veu bé. Si et tires una mica més ------------ ho veuràs millor.
-  No miris cap ----------------------, segueix.

dalt / baix / amunt / avall

- Caminava nerviós ------------------- i ------------------------ pel passadís.
- Si puges escales --------------- arribaràs al pis de ------------------.
- Sentim el soroll dels veïns de ---------------- i dels veïns de ----------.
- Has amagat la xocolata a l'armari de --------------------- perquè no hi arribi, oi?

sota / baix / avall

- Hem buidat els calaixos de --------------- perquè el nen ho tocava tot.
- A ningú no li agrada dormir ---------------------- el pont.
- La parada del bus és allà mateix, una mica més ------------.

dins / fora / endins / enfora

- M'he deixat les claus -------------------- la bossa d'esport.
- La barqueta anava mar --------------- i cada vegada es veia més petita.
- L'àvia volia estar-se ---------------------------, a la galeria.
- Si fiques la roba tan ---------- de l'armari no la podràs treure fàcilment, deixa-la més ---------
  
   Nivell Llindar 2

15.3.11

Solucions dels exercicis de l'imperatiu:


Omple els espais buits del text amb els verbs següents en imperatiu: girar, tirar, seguir, conduir, continuar, deixar

Agafa la carretera general. Al cap de tres quilòmetres arribaràs a una font, aleshores tira pel camí de l'esquerra. Segueix recte amunt fins que trobis un bosc de pins. No hi entris. Gira a la dreta i condueix fins a arribar a una masia. Deixa allà el cotxe i continua a peu.

Omple els espais buits del text amb els verbs següents: agafar, girar, seguir, travessar, deixar, arribar

Passin pel poble i a la sortida, quan arribin a l'indicador que limita la velocitat, agafin el primer camí, després girin a l'esquerra. Segueixin recte i passaran pel costat d'un bosc, travessin el riu i segueixin fins a la casa. Allà deixin el cotxe i segueixin a peu.


Omple els espais de cada frase amb la forma d'imperatiu adequada:

1- A nosaltres, ens ha dit: baixeu fins al riu.

2- A mi m'ha dit: condueix a poc a poc.

3- A vostè li ha dit: agafi tots els paquets.

4- A vosaltres us ha dit:  seguiu per aquest camí.

5- A tu, t'ha dit: redueix una mica la velocitat.

6- A ells, els han dit: girin pel proper trencall.

7- A mi m'han dit: convida el teu company a la costellada.

8- A nosaltres, ens han dit: mireu bé per on passeu.

9- A vosaltres, us han dit: torneu abans de les set.

10- A ell, li han dit: visita l'església romànica.

11- A tu t'han dit: tanca les finestres.

8.3.11

Forma i ús de l'imperatiu


Utilitzem l'imperatiu per donar instruccions i ordres, per fer peticions, per aconsellar...
La forma regular de l'imperatiu per a tu és igual que la tercera persona del present d'indicatiu. Per a vostè és igual que la tercera persona del present de subjuntiu.

Girar     Seguir
gira             segueix
giri              segueixi
girem          seguim
gireu           seguiu
girin            segueixin

Com en el present d'indicatiu i el present de subjuntiu la majoria dels verbs amb l'infinitiu acabat en -IR es conjuguen amb l'increment -EIX.


Exercicis:

Omple els espais buits del text amb els verbs següents en imperatiu: girar, tirar, seguir, conduir, continuar, deixar

Agafa la carretera general. Al cap de tres quilòmetres arribaràs a una font, aleshores --------------- pel camí de l'esquerra. -------------------- recte amunt fins que trobis un bosc de pins. No hi entris. -------------------- a la dreta i --------------------- fins a arribar a una masia. --------------------- allà el cotxe i --------------------- a peu.

Omple els espais buits del text amb els verbs següents: agafar, girar, seguir, travessar, deixar, arribar

Passin pel poble i a la sortida, quan ------------------- a l'indicador que limita la velocitat, ------------- el primer camí, després --------------------------- a l'esquerra. ---------------- recte i passaran pel costat d'un bosc, -------------------- el riu i ---------------------- fins a la casa. Allà ------------------- el cotxe i ------------------- a peu.

Omple els espais de cada frase amb la forma d'imperatiu adequada:

1- A nosaltres, ens ha dit (baixar) baixeu fins al riu.
2- A mi m'ha dit: (conduir) ----------------- a poc a poc.
3- A vostè li ha dit (agafar) ------------------ tots els paquets.
4- A vosaltres us ha dit (seguir) -------------- per aquest camí.
5- A tu, t'ha dit: (reduir) ---------------------- una mica la velocitat.
6- A ells, els han dit: (girar) ----------------- pel proper trencall.
7- A mi m'han dit: (convidar) ------------------- el teu company a la costellada.
8- A nosaltres, ens han dit: ( mirar) -------------- bé per on passeu.
9- A vosaltres, us han dit ( tornar) ------------------ abans de les set.
10- A ell, li han dit: (visitar) -------------------- l'església romànica.
11- A tu t'han dit: (tancar) ------------------- les finestres.

         Nivell llindar 2

28.2.11

Solucions dels exercicis del present de subjuntiu

1.Omple els espais buits amb la forma adequada del verb entre parèntesis:

La Creu Roja us ha demanat que col•laboreu.
El metge m’ha recomanat que camini una estona cada dia.
La policia els ha avisat que no passin per aquella carretera.
La policia de trànsit els ha advertit que no corrin.
Els bombers ens han aconsellat que no pugem amb l’ascensor.
L’advocat t’ha convençut que no perdis el temps amb discussions.
El mestre li ha suggerit que llegeixi la bibliografia.
L’electricista us ha dit que encara no endolleu cap electrodomèstic.

2.Omple els espais buits amb la forma adequada del present de subjuntiu del verb que hi ha entre parèntesis:

Tornaran quan tinguin temps.
Vindràs quan estiguis a punt.
Us banyareu quan hàgiu/hagueu esmorzat.
Sortiré quan vingui la Teresa.
Comprarem préssecs quan anem al mercat.
M’asseuré quan pugui.
Sortiràs quan prenguis mesures de seguretat.
L’escoltarem quan digui la veritat.
Esmorzaran quan siguin les dotze.
Aprovaran quan facin bé l’examen.

21.2.11

Utilització i conjugació del PRESENT de SUBJUNTIU

El subjuntiu sempre té un valor de cosa hipotètica, no segura, desitjable… i apareix sempre en oracions subordinades.

El present de subjuntiu l’utilitzarem en frases com: Cal que vinguis; És necessari que vinguis; Quan vinguis...

*La conjugació en els verbs regulars:


                           escoltar       obrir      dividir
Jo                       escolt          obri        divideixi

Tu                      escoltis          obris      divideixis

Ell/ella/vostè       escolt           obr      divideixi

Nosaltres           escoltem        obrim    dividim

Vosaltres           escolteu         obriu     dividiu

Ells/elles/vostès  escoltin          obrin     divideixin

Com en el present d’indicatiu, la majoria dels verbs amb l’infinitiu acabat en –IR es conjuguen amb l’increment –EIX.


Exercici

1.Omple els espais buits amb la forma adequada del verb entre parèntesis:

La Creu Roja us ha demanat que (col•laborar) _________________.

El metge m’ha recomanat que (caminar) ______________ una estona cada dia.

La policia els ha avisat que no (passar) ________________ per aquella carretera.

La policia de trànsit els ha advertit que no (córrer) _______________.

Els bombers ens han aconsellat que no (pujar) _______________ amb l’ascensor.

L’advocat t’ha convençut que no (perdre) ________________ el temps amb discussions.

El mestre li ha suggerit que (llegir) _________________ la bibliografia.

L’electricista us ha dit que encara no (endollar) ______________ cap electrodomèstic.*La conjugació en els verbs irregulars:

                             anar       fer       ser        veure       haver

Jo                         vagi         faci      sigui       vegi           hagi

Tu                        vagis        facis    siguis      vegis         hagis

Ell/ella/vostè         vagi         faci      sigui       vegi           hagi

Nosaltres            anem        fem      siguem   vegem       hàgim

Vosaltres            aneu         feu       sigueu    vegeu        hàgiu

Ells/elles/vostès   vagin        facin     siguin     vegin        hagin

Fixa’t en això:

Infinitiu              BEURE  DIR  ESTAR  PRENDRE  PODER  TENIR  TREURE  VENIR

Present Ind.           Bec     dic      estic        prenc           pu         tinc        trec         vinc

Present Subj.       Begui    digui   estigui       prengui       pugui      tingui        tregui      vingui


Exercici

1.Omple els espais buits amb la forma adequada del present de subjuntiu del verb que hi ha entre parèntesis:

(tenir) Tornaran quan ________________ temps.

(estar) Vindràs quan ________________ a punt.

(haver) Us banyareu quan _______________ esmorzat.

(venir) Sortiré quan _______________ la Teresa.

(anar) Comprarem préssecs quan ______________ al mercat.

(poder) M’asseuré quan _______________.

(prendre) Sortiràs quan ______________ mesures de seguretat.

(dir) L’escoltarem quan _______________ la veritat.

(ser) Esmorzaran quan _______________ les dotze.

(fer) Aprovaran quan _______________ bé l’examen.

14.2.11

Solucions dels vers SER i ESTAR

1. No tenen sentit:

Està petit i Ets cansat.


2. Són correctes:

- Bon dia! Hi ha el senyor Valls?

- No sé pas on és el senyor Valls.

- Així no sap on puc trobar-lo?

- Si no és al seu despatx deu ser a la notaria. Avui a les onze tenia hora al notari que hi ha al carrer Major.

- I no sap quan serà aquí?

- No senyor.


3. Omple l’espai buit amb la forma adequada del verb SER, ESTAR o HAVER-HI:

. L’avinguda Jaume I ÉS lluny d’aquí?

. Al costat de casa HI HA l’escola on treballo.

. Passo el dia al casal que HI HA prop de casa.

. El quiosc també ÉS obert el diumenge al matí.

. Les entrades SÓN a la meva butxaca.

. La carn que tens a la nevera no ÉS bona.

. El teu cunyat ESTÀ enfadat amb la teva germana.

. Té un gos que ÉS negre i sempre ESTÀ content.

7.2.11

SER i ESTAR

S’utilitza el verb SER:

. Davant un complement circumstancial de lloc quan és sinònim de TROBAR-SE.

La taula és aquí.
El Joan era al despatx.

. Quan el subjecte té una qualitat permanent.

La taula és massa alta.
El Joan és rellotger.

S’utilitza el verb ESTAR:

. Quan el subjecte té una qualitat transitòria.

La taula està trencada.
El Joan està malalt.

S’utilitza el verb ESTAR-SE:

. Davant un complement circumstancial de lloc quan és sinònim de VIURE, TREBALLAR o ROMANDRE.

El Joan s’està al carrer Major.


Exercicis

1. Ratlla les expressions que no tinguin sentit:

Sóc tranquil.      Estic tranquil.
Són malalts.       Estan malalts.
És petit.             Està petit.
Ets cansat.         Estàs cansat.
Sou grassos.      Esteu grassos.


2. Ratlla el verb que no sigui correcte:

- Bon dia! Està/Hi ha el senyor Valls?
- No sé pas on està/és el senyor Valls.
- Així no sap on puc trobar-lo?
- Si no està/és al seu despatx deu estar/ser a la notaria. Avui a les onze tenia hora al notari que està/hi ha al carrer Major.
- I no sap quan estarà/serà aquí?
- No senyor.

3. Omple l’espai buit amb la forma adequada del verb SER, ESTAR o HAVER-HI:

. L’avinguda Jaume I _________________ lluny d’aquí?
. Al costat de casa _________________ l’escola on treballo.
. Passo el dia al casal que _________________ prop de casa.
. El quiosc també _______________ obert el diumenge al matí.
. Les entrades ________________ a la meva butxaca.
. La carn que tens a la nevera no _______________ bona.
. El teu cunyat _______________ enfadat amb la teva germana.
. Té un gos que ________________ negre i sempre _____________ content.

1.2.11

Solucionari de la Substitució Pronominal

Exercici 1:
Ahir es va espatllar la rentadora. Vaig avisa el tècnic perquè vingués a mirar-la i em va dir que no sabia quan podria passar. Finalment ha vingut i m’ha dit que no podrà arreglar-la que és massa vella i que he de canviar-la. Però si només fa quatre anys que vaig comprar-la!

Ahir es va espatllar el ventilador. Vaig avisar el tècnic perquè vingués a mirar-lo i em va dir que no sabia quan podria passar. Finalment ha vingut i m’ha dit que no podrà arreglar-lo que és massa vell i que he de canviar-lo. Però si només fa quatre anys que vaig comprar-lo!


Exercici 2:
1.- La pilota, no tinc prou traça per xutar-la.
2.- El pany, no tinc prou traça per arreglar-lo.
3.- Els mitjons, no tinc prou traça per cosir-los.
4.- De bunyols, no tinc prou traça per fregir-ne.
5.- Això, no tinc prou traça per acabar-ho.

1.- El sol, fa massa calor per prendre’l.
2.- De refrescos, fa massa calor per prendre’n.
3.- L’exposició, fa massa calor per veure-la.
4.- Els paraigües, fa massa calor per estendre’ls.
5.- Tot allò, fa massa calor per veure-ho.


Exercici 3:
1.- Va perdre les claus, però ja va trobar-les.
2.- Es van espatllar els frens del cotxe, però ja vaig arreglar-los.
3.- Es va fondre la bombeta, però ja vaig canviar-la.
4.- Es va foradar el tub d’escapament, però ja vaig reparar-lo.
5.- Es van trencar els vidres, però ja vaig canviar-los.
6.- Es va embrutar el seient, però ja vaig netejar-lo.
7.- Es van deixar els llums encesos, però ja vaig apagar-los.
8.- Em van caducar les targetes, però ja vaig renovar-les.


Exercici 4:
1.- Està bé aquest telèfon. On vas comprar-lo?
2.- M’interessen aquests discos. D’on vau treure’ls?
3.- Van portar els electrodomèstics a casa seva i van enviar-li el mateix dia la factura.
4.- Al mateix operari, vol demanar-li que vingui a arreglar l’estufa.
5.- Arreglar l’aire condicionat, no vam aconseguir-ho, després de provar-ho tota la tarda.
6.- Si volem penjar el llum, primer hem de treure’l de la capsa.
7.- Instal·lem l’extractor o voleu deixar-ho per demà?
8.- Els mobles, van haver de moure’ls per poder arreglar l’interruptor.

24.1.11

Substitució pronominal

Els pronoms són aquells elements gramaticals que ens indiquen que un determinat element ha estat substituït.
Segons la funció sintàctica de l’element que substitueixen (CD, CI, CC...), hi haurà diferents pronoms.


Pronom // Verbs acabats en –AR, -ER o -IR // Verbs acabats en -RE

EL   //   Vaig deixar-lo   //   Vaig treure’l   (el cotxe)
LA   //   Vaig deixar-la   //   Vaig treure-la   (la camisa)
ELS   //   Vaig deixar-los   //   Vaig treure’ls   (els fulls)
LES   //   Vaig deixar-les   //   Vaig treure-les   (les claus)
EN   //   Vaig deixar-ne   //   Vaig treure’n   (de diners)
HO   //   Vaig deixar-ho   //   Vaig treure-ho   (tot això)
LI   //   Vaig deixar-li   //   Vaig treure-li   (a ell / a ella)


Forma reforçada: davant d’un verb que comença per consonant
Forma elidida: davant d’un verb que comença per vocal
Forma plena: darrere d’un verb que acaba per consonant
Forma reduïda: darrere d’un verb que acaba per vocal
Cal recordar: L’apòstrof s’escriu com més a la dreta millor.


Exemples:
- Què t’ha passat al braç?
- Vaig tenir problemes amb el cotxe...
- Un accident?
- No, es va espatllat i vaig dur-lo al mecànic.
- Però, i això del braç?
- Quan vaig anar a buscar-lo, em van donar la factura de la reparació i em vaig adonar que no duia diners per pagar-la.
- I el mecànic et va fer això?!
- No! Vaig anar a trobar la meva dona per demanar-li diners, però tampoc en tenia i em va deixar la seva targeta per treure’n al caixer.
- Ah! Et van atracar al banc, doncs?!
- No! Vols saber com em vaig fer això o no vols saber-ho?
- Sí, clar!
- Doncs resulta que sortint del caixer, vaig relliscar i vaig caure!


Exercici 1:
Completa els textos substituint la paraula en negreta i color pel pronom adequat.

Ahir es va espatllar la rentadora. Vaig avisa el tècnic perquè vingués a mirar-___ i em va dir que no sabia quan podria passar. Finalment ha vingut i m’ha dit que no podrà arreglar-___, que és massa vella i que he de canviar-___. Però si només fa quatre anys que vaig comprar-___!

Ahir es va espatllar el ventilador. Vaig avisar el tècnic perquè vingués a mirar-___ i em va dir que no sabia quan podria passar. Finalment ha vingut i m’ha dit que no podrà arreglar-___, que és massa vell i que he de canviar-___. Però si només fa quatre anys que vaig comprar-___!


Exercici 2:
Completa les frases amb cadascuna de les paraules següents:

El pany / Això / De bunyols / Els mitjons / La pilota
1.- _________, no tinc prou traça per xutar-la.
2.- _________, no tinc prou traça per arreglar-lo.
3.- _________, no tinc prou traça per cosir-los.
4.- _________, no tinc prou traça per fregir-ne.
5.- _________, no tinc prou traça per acabar-ho.

L’exposició / Els paraigües / Tot allò / El sol / De refrescos
1.- _________, fa massa calor per prendre’l.
2.- _________, fa massa calor per prendre’n.
3.- _________, fa massa calor per veure-la.
4.- _________, fa massa calor per estendre’ls.
5.- _________, fa massa calor per veure-ho.


Exercici 3:
Omple els espais buits amb el pronom adequat:

1.- Va perdre les claus, però ja va trobar-les.
2.- Es van espatllar els frens del cotxe, però ja vaig arreglar____.
3.- Es va fondre la bombeta, però ja vaig canviar____.
4.- Es va foradar el tub d’escapament, però ja vaig reparar____.
5.- Es van trencar els vidres, però ja vaig canviar____.
6.- Es va embrutar el seient, però ja vaig netejar____.
7.- Es van deixar els llums encesos, però ja vaig apagar____.
8.- Em van caducar les targetes, però ja vaig renovar____.


Exercici 4:
Omple els espais buits amb -li, -ho, -lo, -los, ‘l, ‘ls, segons convingui:

1.- Està bé aquest telèfon. On vas comprar____?
2.- M’interessen aquests discos. D’on vau treure____?
3.- Van portar els electrodomèstics a casa seva i van enviar____ el mateix dia la factura.
4.- Al mateix operari, vol demanar____ que vingui a arreglar l’estufa.
5.- Arreglar l’aire condicionat, no vam aconseguir____, després de provar____ tota la tarda.
6.- Si volem penjar el llum, primer hem de treure____ de la capsa.
7.- Instal•lem l’extractor o voleu deixar____ per demà?
8.- Els mobles, van haver de moure____ per poder arreglar l’interruptor.

18.1.11

Solucions als exercicis de superlatius

Exercici 1:
- Moltíssima / tardíssim / elegantíssim / divertidíssima / emocionantíssima / perillosíssim / entusiasmadíssim
- Caríssima
- Baratíssima

Exercici 2:
a- Hervé, és difícil fer aquest castell? - Sí, és dificilíssim.
b- Laia, són bons els meus fresons? - Sí, són boníssims.
c- Marc, feu moltes activitats a Baó? - Sí, en fem moltíssimes.
d- Mireia, és difícil plantar patates ? - No, és facilíssim.
e- L’hortolà us sembla simpàtic? - Sí, és simpatiquíssim.
f- Maria, és ràpid el vostre autobús? - No, és lentíssim.

10.1.11

Els Superlatius

Quan volem incrementar la qualitat que expressa un adjectiu podem fer-lo servir en grau superlatiu.

– Hi ha superlatius regulars que es formen afegint –íssim/a al lexema: novíssimes, fidelíssim, simpatiquíssima.
– D’altres són irregulars: òptim (molt bo), paupèrrim (molt pobre), mínim (molt petit), ínfim (molt baix).


Així doncs, amb les terminacions –íssim / -íssims per al masculí –íssima / -íssimes per al femení, donem a un adjectiu el significat màxim. També podem utilitzat aquestes terminacions amb els adverbis de quantitat molt i poc, i amb els de temps tard i aviat.

- Les festes majors m’agraden moltíssim.
- Hi havia moltíssima gent. Són festes divertidíssimes.
 • gran -> grandíssim / grandíssima
 • jove -> joveníssim / joveníssima
 • bo -> boníssim / boníssima


Exercici 1:


- L’altre dia vaig anar al circ. Hi havia (molta) _____________ gent. Van ser més de tres hores d’espectacle. Així que es va acabar (tard) _____________. Però valia la pena. Va ser tal com m’ho imaginava. El presentador anava (elegant) _____________, amb frac i barret de copa. L’actuació dels pallassos va ser (divertida) _____________ i la dels trapezistes, (emocionant) _____________. També hi havia un domador de tigres. A mi allò em semblava (perillós) _____________. Va ser un gran espectacle. Tothom va marxar (entusiasmat) _____________.

- Segur que l’entrada era (cara) _____________.

- Home, la meva entrada em va costar sis euros, però l’entrada per a la canalla era (barata) _____________.Exercici 2:

a- Hervé, és difícil fer aquest castell? - Sí, és dificilíssim.
b- Laia, són bons els meus maduixots? - Sí, són __________.
c- Marc, feu moltes activitats a l'escola? - Sí, en fem __________.
d- Mireia, és difícil plantar patates? - No, és __________.
e- L’hortolà us sembla simpàtic? - Sí, és __________.
f- Maria, és ràpid el vostre autobús? - No, és __________.