8.3.11

Forma i ús de l'imperatiu


Utilitzem l'imperatiu per donar instruccions i ordres, per fer peticions, per aconsellar...
La forma regular de l'imperatiu per a tu és igual que la tercera persona del present d'indicatiu. Per a vostè és igual que la tercera persona del present de subjuntiu.

Girar     Seguir
gira             segueix
giri              segueixi
girem          seguim
gireu           seguiu
girin            segueixin

Com en el present d'indicatiu i el present de subjuntiu la majoria dels verbs amb l'infinitiu acabat en -IR es conjuguen amb l'increment -EIX.


Exercicis:

Omple els espais buits del text amb els verbs següents en imperatiu: girar, tirar, seguir, conduir, continuar, deixar

Agafa la carretera general. Al cap de tres quilòmetres arribaràs a una font, aleshores --------------- pel camí de l'esquerra. -------------------- recte amunt fins que trobis un bosc de pins. No hi entris. -------------------- a la dreta i --------------------- fins a arribar a una masia. --------------------- allà el cotxe i --------------------- a peu.

Omple els espais buits del text amb els verbs següents: agafar, girar, seguir, travessar, deixar, arribar

Passin pel poble i a la sortida, quan ------------------- a l'indicador que limita la velocitat, ------------- el primer camí, després --------------------------- a l'esquerra. ---------------- recte i passaran pel costat d'un bosc, -------------------- el riu i ---------------------- fins a la casa. Allà ------------------- el cotxe i ------------------- a peu.

Omple els espais de cada frase amb la forma d'imperatiu adequada:

1- A nosaltres, ens ha dit (baixar) baixeu fins al riu.
2- A mi m'ha dit: (conduir) ----------------- a poc a poc.
3- A vostè li ha dit (agafar) ------------------ tots els paquets.
4- A vosaltres us ha dit (seguir) -------------- per aquest camí.
5- A tu, t'ha dit: (reduir) ---------------------- una mica la velocitat.
6- A ells, els han dit: (girar) ----------------- pel proper trencall.
7- A mi m'han dit: (convidar) ------------------- el teu company a la costellada.
8- A nosaltres, ens han dit: ( mirar) -------------- bé per on passeu.
9- A vosaltres, us han dit ( tornar) ------------------ abans de les set.
10- A ell, li han dit: (visitar) -------------------- l'església romànica.
11- A tu t'han dit: (tancar) ------------------- les finestres.

         Nivell llindar 2