21.3.11

Expressions de lloc

Per indicar on és un lloc podem utilitzar les expressions locatives següents:

Aquí / allà
A prop / lluny
A la dreta / a l'esquerra
A mà dreta / a mà esquerra
Al mig
(A / al) davant / (a /al) darrere
A dalt / a baix
A sobre / a sota
Al costat
(A) dins / dintre / (a) fora

Contrast entre (a / de) dalt i (a / de) sobre, i (a / de) baix i (a / de) sota

Es fa servir a dalt i a baix sempre que volem indicar que una cosa, persona o espai estan situats a qualsevol lloc en una situació superior (a dalt) o inferior ( a baix) a la nostra, sense precisar.
La recepció i el bar són a baix i el restaurant és a dalt.

Es fa servir sobre i sota sempre que volem indicar que una cosa, persona o espai estan situats en una posició immediatament superior (sobre) o immediatament inferior (sota) d'una altra cosa, persona o lloc.
Els veïns del pis de sobre són molt simpàtics.

Per indicar direcció:
endavant- endarrere
amunt- avall
endins- enfora

Amunt indica direcció ascendent. Avall indica direcció descendent. No indiquen un punt concret. Darrere de: més, molt, massa, una mica més, no gaire, no tan, cap... fem servir amunt o avall en lloc de dalt o baix.
El cine és allà mateix, una mica més amunt.

Per indicar situació:
A dalt / al capdamunt
a baix / al capdavall


Exercicis

1- Completa les frases canviant la paraula en negreta per una que vulgui dir el contrari:

- Quan jo pujo escales amunt em trobo en Pere que va avall.
-  El camí de l'esquerra va al poble i el de ------------------ a la carretera.
-  Si seguim endavant ens perdrem; jo proposo que anem -----------.
-  Davant de la casa hi ha camps i ----------------------- hi ha un bosc.
- Al capdamunt del carrer hi ha una floristeria i al --------------------- n'hi ha una altra.
- Al pis de dalt hi viu la Teresa i al de --------------------- la Rosa.
- Anava carrer avall i es va trobar en Gabriel que pujava carrer -----.


2- Omple els espais buits amb el situacional adequat:

davant / darrere / endavant / endarrere

-  És un model de cotxe vell: té el maleter --------- i el motor ---------.
- Com que plou, deixarem l'excursió per a més -----------------------.
-  A la primera fila no es veu bé. Si et tires una mica més ------------ ho veuràs millor.
-  No miris cap ----------------------, segueix.

dalt / baix / amunt / avall

- Caminava nerviós ------------------- i ------------------------ pel passadís.
- Si puges escales --------------- arribaràs al pis de ------------------.
- Sentim el soroll dels veïns de ---------------- i dels veïns de ----------.
- Has amagat la xocolata a l'armari de --------------------- perquè no hi arribi, oi?

sota / baix / avall

- Hem buidat els calaixos de --------------- perquè el nen ho tocava tot.
- A ningú no li agrada dormir ---------------------- el pont.
- La parada del bus és allà mateix, una mica més ------------.

dins / fora / endins / enfora

- M'he deixat les claus -------------------- la bossa d'esport.
- La barqueta anava mar --------------- i cada vegada es veia més petita.
- L'àvia volia estar-se ---------------------------, a la galeria.
- Si fiques la roba tan ---------- de l'armari no la podràs treure fàcilment, deixa-la més ---------
  
   Nivell Llindar 2