24.1.11

Substitució pronominal

Els pronoms són aquells elements gramaticals que ens indiquen que un determinat element ha estat substituït.
Segons la funció sintàctica de l’element que substitueixen (CD, CI, CC...), hi haurà diferents pronoms.


Pronom // Verbs acabats en –AR, -ER o -IR // Verbs acabats en -RE

EL   //   Vaig deixar-lo   //   Vaig treure’l   (el cotxe)
LA   //   Vaig deixar-la   //   Vaig treure-la   (la camisa)
ELS   //   Vaig deixar-los   //   Vaig treure’ls   (els fulls)
LES   //   Vaig deixar-les   //   Vaig treure-les   (les claus)
EN   //   Vaig deixar-ne   //   Vaig treure’n   (de diners)
HO   //   Vaig deixar-ho   //   Vaig treure-ho   (tot això)
LI   //   Vaig deixar-li   //   Vaig treure-li   (a ell / a ella)


Forma reforçada: davant d’un verb que comença per consonant
Forma elidida: davant d’un verb que comença per vocal
Forma plena: darrere d’un verb que acaba per consonant
Forma reduïda: darrere d’un verb que acaba per vocal
Cal recordar: L’apòstrof s’escriu com més a la dreta millor.


Exemples:
- Què t’ha passat al braç?
- Vaig tenir problemes amb el cotxe...
- Un accident?
- No, es va espatllat i vaig dur-lo al mecànic.
- Però, i això del braç?
- Quan vaig anar a buscar-lo, em van donar la factura de la reparació i em vaig adonar que no duia diners per pagar-la.
- I el mecànic et va fer això?!
- No! Vaig anar a trobar la meva dona per demanar-li diners, però tampoc en tenia i em va deixar la seva targeta per treure’n al caixer.
- Ah! Et van atracar al banc, doncs?!
- No! Vols saber com em vaig fer això o no vols saber-ho?
- Sí, clar!
- Doncs resulta que sortint del caixer, vaig relliscar i vaig caure!


Exercici 1:
Completa els textos substituint la paraula en negreta i color pel pronom adequat.

Ahir es va espatllar la rentadora. Vaig avisa el tècnic perquè vingués a mirar-___ i em va dir que no sabia quan podria passar. Finalment ha vingut i m’ha dit que no podrà arreglar-___, que és massa vella i que he de canviar-___. Però si només fa quatre anys que vaig comprar-___!

Ahir es va espatllar el ventilador. Vaig avisar el tècnic perquè vingués a mirar-___ i em va dir que no sabia quan podria passar. Finalment ha vingut i m’ha dit que no podrà arreglar-___, que és massa vell i que he de canviar-___. Però si només fa quatre anys que vaig comprar-___!


Exercici 2:
Completa les frases amb cadascuna de les paraules següents:

El pany / Això / De bunyols / Els mitjons / La pilota
1.- _________, no tinc prou traça per xutar-la.
2.- _________, no tinc prou traça per arreglar-lo.
3.- _________, no tinc prou traça per cosir-los.
4.- _________, no tinc prou traça per fregir-ne.
5.- _________, no tinc prou traça per acabar-ho.

L’exposició / Els paraigües / Tot allò / El sol / De refrescos
1.- _________, fa massa calor per prendre’l.
2.- _________, fa massa calor per prendre’n.
3.- _________, fa massa calor per veure-la.
4.- _________, fa massa calor per estendre’ls.
5.- _________, fa massa calor per veure-ho.


Exercici 3:
Omple els espais buits amb el pronom adequat:

1.- Va perdre les claus, però ja va trobar-les.
2.- Es van espatllar els frens del cotxe, però ja vaig arreglar____.
3.- Es va fondre la bombeta, però ja vaig canviar____.
4.- Es va foradar el tub d’escapament, però ja vaig reparar____.
5.- Es van trencar els vidres, però ja vaig canviar____.
6.- Es va embrutar el seient, però ja vaig netejar____.
7.- Es van deixar els llums encesos, però ja vaig apagar____.
8.- Em van caducar les targetes, però ja vaig renovar____.


Exercici 4:
Omple els espais buits amb -li, -ho, -lo, -los, ‘l, ‘ls, segons convingui:

1.- Està bé aquest telèfon. On vas comprar____?
2.- M’interessen aquests discos. D’on vau treure____?
3.- Van portar els electrodomèstics a casa seva i van enviar____ el mateix dia la factura.
4.- Al mateix operari, vol demanar____ que vingui a arreglar l’estufa.
5.- Arreglar l’aire condicionat, no vam aconseguir____, després de provar____ tota la tarda.
6.- Si volem penjar el llum, primer hem de treure____ de la capsa.
7.- Instal•lem l’extractor o voleu deixar____ per demà?
8.- Els mobles, van haver de moure____ per poder arreglar l’interruptor.

18.1.11

Solucions als exercicis de superlatius

Exercici 1:
- Moltíssima / tardíssim / elegantíssim / divertidíssima / emocionantíssima / perillosíssim / entusiasmadíssim
- Caríssima
- Baratíssima

Exercici 2:
a- Hervé, és difícil fer aquest castell? - Sí, és dificilíssim.
b- Laia, són bons els meus fresons? - Sí, són boníssims.
c- Marc, feu moltes activitats a Baó? - Sí, en fem moltíssimes.
d- Mireia, és difícil plantar patates ? - No, és facilíssim.
e- L’hortolà us sembla simpàtic? - Sí, és simpatiquíssim.
f- Maria, és ràpid el vostre autobús? - No, és lentíssim.

10.1.11

Els Superlatius

Quan volem incrementar la qualitat que expressa un adjectiu podem fer-lo servir en grau superlatiu.

– Hi ha superlatius regulars que es formen afegint –íssim/a al lexema: novíssimes, fidelíssim, simpatiquíssima.
– D’altres són irregulars: òptim (molt bo), paupèrrim (molt pobre), mínim (molt petit), ínfim (molt baix).


Així doncs, amb les terminacions –íssim / -íssims per al masculí –íssima / -íssimes per al femení, donem a un adjectiu el significat màxim. També podem utilitzat aquestes terminacions amb els adverbis de quantitat molt i poc, i amb els de temps tard i aviat.

- Les festes majors m’agraden moltíssim.
- Hi havia moltíssima gent. Són festes divertidíssimes.
  • gran -> grandíssim / grandíssima
  • jove -> joveníssim / joveníssima
  • bo -> boníssim / boníssima


Exercici 1:


- L’altre dia vaig anar al circ. Hi havia (molta) _____________ gent. Van ser més de tres hores d’espectacle. Així que es va acabar (tard) _____________. Però valia la pena. Va ser tal com m’ho imaginava. El presentador anava (elegant) _____________, amb frac i barret de copa. L’actuació dels pallassos va ser (divertida) _____________ i la dels trapezistes, (emocionant) _____________. També hi havia un domador de tigres. A mi allò em semblava (perillós) _____________. Va ser un gran espectacle. Tothom va marxar (entusiasmat) _____________.

- Segur que l’entrada era (cara) _____________.

- Home, la meva entrada em va costar sis euros, però l’entrada per a la canalla era (barata) _____________.Exercici 2:

a- Hervé, és difícil fer aquest castell? - Sí, és dificilíssim.
b- Laia, són bons els meus maduixots? - Sí, són __________.
c- Marc, feu moltes activitats a l'escola? - Sí, en fem __________.
d- Mireia, és difícil plantar patates? - No, és __________.
e- L’hortolà us sembla simpàtic? - Sí, és __________.
f- Maria, és ràpid el vostre autobús? - No, és __________.