28.2.11

Solucions dels exercicis del present de subjuntiu

1.Omple els espais buits amb la forma adequada del verb entre parèntesis:

La Creu Roja us ha demanat que col•laboreu.
El metge m’ha recomanat que camini una estona cada dia.
La policia els ha avisat que no passin per aquella carretera.
La policia de trànsit els ha advertit que no corrin.
Els bombers ens han aconsellat que no pugem amb l’ascensor.
L’advocat t’ha convençut que no perdis el temps amb discussions.
El mestre li ha suggerit que llegeixi la bibliografia.
L’electricista us ha dit que encara no endolleu cap electrodomèstic.

2.Omple els espais buits amb la forma adequada del present de subjuntiu del verb que hi ha entre parèntesis:

Tornaran quan tinguin temps.
Vindràs quan estiguis a punt.
Us banyareu quan hàgiu/hagueu esmorzat.
Sortiré quan vingui la Teresa.
Comprarem préssecs quan anem al mercat.
M’asseuré quan pugui.
Sortiràs quan prenguis mesures de seguretat.
L’escoltarem quan digui la veritat.
Esmorzaran quan siguin les dotze.
Aprovaran quan facin bé l’examen.

21.2.11

Utilització i conjugació del PRESENT de SUBJUNTIU

El subjuntiu sempre té un valor de cosa hipotètica, no segura, desitjable… i apareix sempre en oracions subordinades.

El present de subjuntiu l’utilitzarem en frases com: Cal que vinguis; És necessari que vinguis; Quan vinguis...

*La conjugació en els verbs regulars:


                           escoltar       obrir      dividir
Jo                       escolt          obri        divideixi

Tu                      escoltis          obris      divideixis

Ell/ella/vostè       escolt           obr      divideixi

Nosaltres           escoltem        obrim    dividim

Vosaltres           escolteu         obriu     dividiu

Ells/elles/vostès  escoltin          obrin     divideixin

Com en el present d’indicatiu, la majoria dels verbs amb l’infinitiu acabat en –IR es conjuguen amb l’increment –EIX.


Exercici

1.Omple els espais buits amb la forma adequada del verb entre parèntesis:

La Creu Roja us ha demanat que (col•laborar) _________________.

El metge m’ha recomanat que (caminar) ______________ una estona cada dia.

La policia els ha avisat que no (passar) ________________ per aquella carretera.

La policia de trànsit els ha advertit que no (córrer) _______________.

Els bombers ens han aconsellat que no (pujar) _______________ amb l’ascensor.

L’advocat t’ha convençut que no (perdre) ________________ el temps amb discussions.

El mestre li ha suggerit que (llegir) _________________ la bibliografia.

L’electricista us ha dit que encara no (endollar) ______________ cap electrodomèstic.*La conjugació en els verbs irregulars:

                             anar       fer       ser        veure       haver

Jo                         vagi         faci      sigui       vegi           hagi

Tu                        vagis        facis    siguis      vegis         hagis

Ell/ella/vostè         vagi         faci      sigui       vegi           hagi

Nosaltres            anem        fem      siguem   vegem       hàgim

Vosaltres            aneu         feu       sigueu    vegeu        hàgiu

Ells/elles/vostès   vagin        facin     siguin     vegin        hagin

Fixa’t en això:

Infinitiu              BEURE  DIR  ESTAR  PRENDRE  PODER  TENIR  TREURE  VENIR

Present Ind.           Bec     dic      estic        prenc           pu         tinc        trec         vinc

Present Subj.       Begui    digui   estigui       prengui       pugui      tingui        tregui      vingui


Exercici

1.Omple els espais buits amb la forma adequada del present de subjuntiu del verb que hi ha entre parèntesis:

(tenir) Tornaran quan ________________ temps.

(estar) Vindràs quan ________________ a punt.

(haver) Us banyareu quan _______________ esmorzat.

(venir) Sortiré quan _______________ la Teresa.

(anar) Comprarem préssecs quan ______________ al mercat.

(poder) M’asseuré quan _______________.

(prendre) Sortiràs quan ______________ mesures de seguretat.

(dir) L’escoltarem quan _______________ la veritat.

(ser) Esmorzaran quan _______________ les dotze.

(fer) Aprovaran quan _______________ bé l’examen.

14.2.11

Solucions dels vers SER i ESTAR

1. No tenen sentit:

Està petit i Ets cansat.


2. Són correctes:

- Bon dia! Hi ha el senyor Valls?

- No sé pas on és el senyor Valls.

- Així no sap on puc trobar-lo?

- Si no és al seu despatx deu ser a la notaria. Avui a les onze tenia hora al notari que hi ha al carrer Major.

- I no sap quan serà aquí?

- No senyor.


3. Omple l’espai buit amb la forma adequada del verb SER, ESTAR o HAVER-HI:

. L’avinguda Jaume I ÉS lluny d’aquí?

. Al costat de casa HI HA l’escola on treballo.

. Passo el dia al casal que HI HA prop de casa.

. El quiosc també ÉS obert el diumenge al matí.

. Les entrades SÓN a la meva butxaca.

. La carn que tens a la nevera no ÉS bona.

. El teu cunyat ESTÀ enfadat amb la teva germana.

. Té un gos que ÉS negre i sempre ESTÀ content.

7.2.11

SER i ESTAR

S’utilitza el verb SER:

. Davant un complement circumstancial de lloc quan és sinònim de TROBAR-SE.

La taula és aquí.
El Joan era al despatx.

. Quan el subjecte té una qualitat permanent.

La taula és massa alta.
El Joan és rellotger.

S’utilitza el verb ESTAR:

. Quan el subjecte té una qualitat transitòria.

La taula està trencada.
El Joan està malalt.

S’utilitza el verb ESTAR-SE:

. Davant un complement circumstancial de lloc quan és sinònim de VIURE, TREBALLAR o ROMANDRE.

El Joan s’està al carrer Major.


Exercicis

1. Ratlla les expressions que no tinguin sentit:

Sóc tranquil.      Estic tranquil.
Són malalts.       Estan malalts.
És petit.             Està petit.
Ets cansat.         Estàs cansat.
Sou grassos.      Esteu grassos.


2. Ratlla el verb que no sigui correcte:

- Bon dia! Està/Hi ha el senyor Valls?
- No sé pas on està/és el senyor Valls.
- Així no sap on puc trobar-lo?
- Si no està/és al seu despatx deu estar/ser a la notaria. Avui a les onze tenia hora al notari que està/hi ha al carrer Major.
- I no sap quan estarà/serà aquí?
- No senyor.

3. Omple l’espai buit amb la forma adequada del verb SER, ESTAR o HAVER-HI:

. L’avinguda Jaume I _________________ lluny d’aquí?
. Al costat de casa _________________ l’escola on treballo.
. Passo el dia al casal que _________________ prop de casa.
. El quiosc també _______________ obert el diumenge al matí.
. Les entrades ________________ a la meva butxaca.
. La carn que tens a la nevera no _______________ bona.
. El teu cunyat _______________ enfadat amb la teva germana.
. Té un gos que ________________ negre i sempre _____________ content.

1.2.11

Solucionari de la Substitució Pronominal

Exercici 1:
Ahir es va espatllar la rentadora. Vaig avisa el tècnic perquè vingués a mirar-la i em va dir que no sabia quan podria passar. Finalment ha vingut i m’ha dit que no podrà arreglar-la que és massa vella i que he de canviar-la. Però si només fa quatre anys que vaig comprar-la!

Ahir es va espatllar el ventilador. Vaig avisar el tècnic perquè vingués a mirar-lo i em va dir que no sabia quan podria passar. Finalment ha vingut i m’ha dit que no podrà arreglar-lo que és massa vell i que he de canviar-lo. Però si només fa quatre anys que vaig comprar-lo!


Exercici 2:
1.- La pilota, no tinc prou traça per xutar-la.
2.- El pany, no tinc prou traça per arreglar-lo.
3.- Els mitjons, no tinc prou traça per cosir-los.
4.- De bunyols, no tinc prou traça per fregir-ne.
5.- Això, no tinc prou traça per acabar-ho.

1.- El sol, fa massa calor per prendre’l.
2.- De refrescos, fa massa calor per prendre’n.
3.- L’exposició, fa massa calor per veure-la.
4.- Els paraigües, fa massa calor per estendre’ls.
5.- Tot allò, fa massa calor per veure-ho.


Exercici 3:
1.- Va perdre les claus, però ja va trobar-les.
2.- Es van espatllar els frens del cotxe, però ja vaig arreglar-los.
3.- Es va fondre la bombeta, però ja vaig canviar-la.
4.- Es va foradar el tub d’escapament, però ja vaig reparar-lo.
5.- Es van trencar els vidres, però ja vaig canviar-los.
6.- Es va embrutar el seient, però ja vaig netejar-lo.
7.- Es van deixar els llums encesos, però ja vaig apagar-los.
8.- Em van caducar les targetes, però ja vaig renovar-les.


Exercici 4:
1.- Està bé aquest telèfon. On vas comprar-lo?
2.- M’interessen aquests discos. D’on vau treure’ls?
3.- Van portar els electrodomèstics a casa seva i van enviar-li el mateix dia la factura.
4.- Al mateix operari, vol demanar-li que vingui a arreglar l’estufa.
5.- Arreglar l’aire condicionat, no vam aconseguir-ho, després de provar-ho tota la tarda.
6.- Si volem penjar el llum, primer hem de treure’l de la capsa.
7.- Instal·lem l’extractor o voleu deixar-ho per demà?
8.- Els mobles, van haver de moure’ls per poder arreglar l’interruptor.