21.2.11

Utilització i conjugació del PRESENT de SUBJUNTIU

El subjuntiu sempre té un valor de cosa hipotètica, no segura, desitjable… i apareix sempre en oracions subordinades.

El present de subjuntiu l’utilitzarem en frases com: Cal que vinguis; És necessari que vinguis; Quan vinguis...

*La conjugació en els verbs regulars:


                           escoltar       obrir      dividir
Jo                       escolt          obri        divideixi

Tu                      escoltis          obris      divideixis

Ell/ella/vostè       escolt           obr      divideixi

Nosaltres           escoltem        obrim    dividim

Vosaltres           escolteu         obriu     dividiu

Ells/elles/vostès  escoltin          obrin     divideixin

Com en el present d’indicatiu, la majoria dels verbs amb l’infinitiu acabat en –IR es conjuguen amb l’increment –EIX.


Exercici

1.Omple els espais buits amb la forma adequada del verb entre parèntesis:

La Creu Roja us ha demanat que (col•laborar) _________________.

El metge m’ha recomanat que (caminar) ______________ una estona cada dia.

La policia els ha avisat que no (passar) ________________ per aquella carretera.

La policia de trànsit els ha advertit que no (córrer) _______________.

Els bombers ens han aconsellat que no (pujar) _______________ amb l’ascensor.

L’advocat t’ha convençut que no (perdre) ________________ el temps amb discussions.

El mestre li ha suggerit que (llegir) _________________ la bibliografia.

L’electricista us ha dit que encara no (endollar) ______________ cap electrodomèstic.*La conjugació en els verbs irregulars:

                             anar       fer       ser        veure       haver

Jo                         vagi         faci      sigui       vegi           hagi

Tu                        vagis        facis    siguis      vegis         hagis

Ell/ella/vostè         vagi         faci      sigui       vegi           hagi

Nosaltres            anem        fem      siguem   vegem       hàgim

Vosaltres            aneu         feu       sigueu    vegeu        hàgiu

Ells/elles/vostès   vagin        facin     siguin     vegin        hagin

Fixa’t en això:

Infinitiu              BEURE  DIR  ESTAR  PRENDRE  PODER  TENIR  TREURE  VENIR

Present Ind.           Bec     dic      estic        prenc           pu         tinc        trec         vinc

Present Subj.       Begui    digui   estigui       prengui       pugui      tingui        tregui      vingui


Exercici

1.Omple els espais buits amb la forma adequada del present de subjuntiu del verb que hi ha entre parèntesis:

(tenir) Tornaran quan ________________ temps.

(estar) Vindràs quan ________________ a punt.

(haver) Us banyareu quan _______________ esmorzat.

(venir) Sortiré quan _______________ la Teresa.

(anar) Comprarem préssecs quan ______________ al mercat.

(poder) M’asseuré quan _______________.

(prendre) Sortiràs quan ______________ mesures de seguretat.

(dir) L’escoltarem quan _______________ la veritat.

(ser) Esmorzaran quan _______________ les dotze.

(fer) Aprovaran quan _______________ bé l’examen.

2 comentaris:

joanet501 ha dit...

gracias pedo cuio`dfaofes<lkdamsdamsdaz,kds
putw caca pedo pis gorda

I_Caballeria ha dit...

Moltes gràcies, és una explicació molt clara, impecable.