7.2.11

SER i ESTAR

S’utilitza el verb SER:

. Davant un complement circumstancial de lloc quan és sinònim de TROBAR-SE.

La taula és aquí.
El Joan era al despatx.

. Quan el subjecte té una qualitat permanent.

La taula és massa alta.
El Joan és rellotger.

S’utilitza el verb ESTAR:

. Quan el subjecte té una qualitat transitòria.

La taula està trencada.
El Joan està malalt.

S’utilitza el verb ESTAR-SE:

. Davant un complement circumstancial de lloc quan és sinònim de VIURE, TREBALLAR o ROMANDRE.

El Joan s’està al carrer Major.


Exercicis

1. Ratlla les expressions que no tinguin sentit:

Sóc tranquil.      Estic tranquil.
Són malalts.       Estan malalts.
És petit.             Està petit.
Ets cansat.         Estàs cansat.
Sou grassos.      Esteu grassos.


2. Ratlla el verb que no sigui correcte:

- Bon dia! Està/Hi ha el senyor Valls?
- No sé pas on està/és el senyor Valls.
- Així no sap on puc trobar-lo?
- Si no està/és al seu despatx deu estar/ser a la notaria. Avui a les onze tenia hora al notari que està/hi ha al carrer Major.
- I no sap quan estarà/serà aquí?
- No senyor.

3. Omple l’espai buit amb la forma adequada del verb SER, ESTAR o HAVER-HI:

. L’avinguda Jaume I _________________ lluny d’aquí?
. Al costat de casa _________________ l’escola on treballo.
. Passo el dia al casal que _________________ prop de casa.
. El quiosc també _______________ obert el diumenge al matí.
. Les entrades ________________ a la meva butxaca.
. La carn que tens a la nevera no _______________ bona.
. El teu cunyat _______________ enfadat amb la teva germana.
. Té un gos que ________________ negre i sempre _____________ content.