24.1.11

Substitució pronominal

Els pronoms són aquells elements gramaticals que ens indiquen que un determinat element ha estat substituït.
Segons la funció sintàctica de l’element que substitueixen (CD, CI, CC...), hi haurà diferents pronoms.


Pronom // Verbs acabats en –AR, -ER o -IR // Verbs acabats en -RE

EL   //   Vaig deixar-lo   //   Vaig treure’l   (el cotxe)
LA   //   Vaig deixar-la   //   Vaig treure-la   (la camisa)
ELS   //   Vaig deixar-los   //   Vaig treure’ls   (els fulls)
LES   //   Vaig deixar-les   //   Vaig treure-les   (les claus)
EN   //   Vaig deixar-ne   //   Vaig treure’n   (de diners)
HO   //   Vaig deixar-ho   //   Vaig treure-ho   (tot això)
LI   //   Vaig deixar-li   //   Vaig treure-li   (a ell / a ella)


Forma reforçada: davant d’un verb que comença per consonant
Forma elidida: davant d’un verb que comença per vocal
Forma plena: darrere d’un verb que acaba per consonant
Forma reduïda: darrere d’un verb que acaba per vocal
Cal recordar: L’apòstrof s’escriu com més a la dreta millor.


Exemples:
- Què t’ha passat al braç?
- Vaig tenir problemes amb el cotxe...
- Un accident?
- No, es va espatllat i vaig dur-lo al mecànic.
- Però, i això del braç?
- Quan vaig anar a buscar-lo, em van donar la factura de la reparació i em vaig adonar que no duia diners per pagar-la.
- I el mecànic et va fer això?!
- No! Vaig anar a trobar la meva dona per demanar-li diners, però tampoc en tenia i em va deixar la seva targeta per treure’n al caixer.
- Ah! Et van atracar al banc, doncs?!
- No! Vols saber com em vaig fer això o no vols saber-ho?
- Sí, clar!
- Doncs resulta que sortint del caixer, vaig relliscar i vaig caure!


Exercici 1:
Completa els textos substituint la paraula en negreta i color pel pronom adequat.

Ahir es va espatllar la rentadora. Vaig avisa el tècnic perquè vingués a mirar-___ i em va dir que no sabia quan podria passar. Finalment ha vingut i m’ha dit que no podrà arreglar-___, que és massa vella i que he de canviar-___. Però si només fa quatre anys que vaig comprar-___!

Ahir es va espatllar el ventilador. Vaig avisar el tècnic perquè vingués a mirar-___ i em va dir que no sabia quan podria passar. Finalment ha vingut i m’ha dit que no podrà arreglar-___, que és massa vell i que he de canviar-___. Però si només fa quatre anys que vaig comprar-___!


Exercici 2:
Completa les frases amb cadascuna de les paraules següents:

El pany / Això / De bunyols / Els mitjons / La pilota
1.- _________, no tinc prou traça per xutar-la.
2.- _________, no tinc prou traça per arreglar-lo.
3.- _________, no tinc prou traça per cosir-los.
4.- _________, no tinc prou traça per fregir-ne.
5.- _________, no tinc prou traça per acabar-ho.

L’exposició / Els paraigües / Tot allò / El sol / De refrescos
1.- _________, fa massa calor per prendre’l.
2.- _________, fa massa calor per prendre’n.
3.- _________, fa massa calor per veure-la.
4.- _________, fa massa calor per estendre’ls.
5.- _________, fa massa calor per veure-ho.


Exercici 3:
Omple els espais buits amb el pronom adequat:

1.- Va perdre les claus, però ja va trobar-les.
2.- Es van espatllar els frens del cotxe, però ja vaig arreglar____.
3.- Es va fondre la bombeta, però ja vaig canviar____.
4.- Es va foradar el tub d’escapament, però ja vaig reparar____.
5.- Es van trencar els vidres, però ja vaig canviar____.
6.- Es va embrutar el seient, però ja vaig netejar____.
7.- Es van deixar els llums encesos, però ja vaig apagar____.
8.- Em van caducar les targetes, però ja vaig renovar____.


Exercici 4:
Omple els espais buits amb -li, -ho, -lo, -los, ‘l, ‘ls, segons convingui:

1.- Està bé aquest telèfon. On vas comprar____?
2.- M’interessen aquests discos. D’on vau treure____?
3.- Van portar els electrodomèstics a casa seva i van enviar____ el mateix dia la factura.
4.- Al mateix operari, vol demanar____ que vingui a arreglar l’estufa.
5.- Arreglar l’aire condicionat, no vam aconseguir____, després de provar____ tota la tarda.
6.- Si volem penjar el llum, primer hem de treure____ de la capsa.
7.- Instal•lem l’extractor o voleu deixar____ per demà?
8.- Els mobles, van haver de moure____ per poder arreglar l’interruptor.