18.1.11

Solucions als exercicis de superlatius

Exercici 1:
- Moltíssima / tardíssim / elegantíssim / divertidíssima / emocionantíssima / perillosíssim / entusiasmadíssim
- Caríssima
- Baratíssima

Exercici 2:
a- Hervé, és difícil fer aquest castell? - Sí, és dificilíssim.
b- Laia, són bons els meus fresons? - Sí, són boníssims.
c- Marc, feu moltes activitats a Baó? - Sí, en fem moltíssimes.
d- Mireia, és difícil plantar patates ? - No, és facilíssim.
e- L’hortolà us sembla simpàtic? - Sí, és simpatiquíssim.
f- Maria, és ràpid el vostre autobús? - No, és lentíssim.