28.4.11

Solucions dels exercicis "Com es donen les ordres en negatiu"

1. segueixis
2. agafis
3. sortim
4. aparquis
5. deixeu
6. passin
7. perdeu
8. mogueu
9. pentinis
10. facis