8.11.10

Solucions dels exercicis:

Recepta de cuina
Deixeu-la, doneu-los, arrebosseu-les, enganxeu-hi, prement-la, poseu-los

Frases fetes

1- Com bunyols dins mel        D de manera escaient                
2- De pa sucat amb oli            F de poca importància
3- Ésser de bona pasta           C tenir bon caràcter
4- Ésser fet i pastat com...      G assemblar-se molt a...
5- Ésser la nata                       A ésser la cosa millor
6- Estar fet de pasta de panadó     B ésser molt bo
7- Passar pel sedàs  C ser objecte d'observació o crítica minuciosaPerífrasi d'obligació

En català per expressar l'obligació podem fer servir l'expressió HAVER DE (més infinitiu). 
Ex: He d'anar a treballar.
Es pot conjugar de manera impersonal, sense referir-se a ningú en concret, o personal fent referència a algú determinat.
Ex: Has de treure la pols. S'ha de treure la pols.

He de...         M'he de...
Has de...       T'has de...
Ha de...         S'ha de...
Hem de...      Ens hem de...
Heu de...       Us heu de...
Han de...       S'han de...


Exercicis:

A- Omple els espais buits amb la forma adequada de la perífrasi Haver de:

1- Jo HE D'escriure el meu currículum.
2- Tu ---------- saber saludar correctament.
3- El director ---------- tenir en compte la teva experiència.
4- Nosaltres ---------- ser més educats.
5- Tu i el Martí ---------- acabar la feina aquesta tarda.
6- Jo ---------- anar a Correus.
7- Els representants ---------- arribar d'hora.
8- La secretària i jo ---------- venir cada dia.
9- Vosaltres ---------- telefonar a l'administrador.

B- Omple els espais buits amb una forma adequada de la perífrasi Haver de i el verb que hi ha entre parèntesis:

1- Jo M'HE D'ESPERAR aquí una estona. (esperar-se)
2- El Miquel ---------- (treure's) el barret.
3- Nosaltres ---------- (asseure's) i esperar.
4- Vosaltres no ---------- (gronxar-se) amb la cadira.
5- Tu no ---------- (recolzar-se) a la taula.
6- L'Elisa i l'Andreu no ---------- (distreure's) tan sovint.
7- Ells ----------(aixecar-se) i saludar.
8- Jo no ----------(moure's) tant.
9- El Pau i tu ---------- (amagar-se) darrere la porta.
  

      Nivell Llindar 2, Edicions l'Àlber


La pregunta del mes
Encara hi pots participar.
Has d'enviar un text donant la teva opinió o explicant la teva experiència en una entrevista de feina.
L'escrit ha de tenir unes 50 paraules i el pots enviar a: cda.pas.gov@andorra.ad