16.11.10

Solucions dels exercicis

A- Omple els espais buits amb la forma adequada de la perífrasi Haver de:

1- Jo he d'escriure el meu currículum.
2- Tu has de saber saludar correctament.
3- El director ha de tenir en compte la teva experiència.
4- Nosaltres hem de ser més educats.
5- Tu i el Martí heu d'acabar la feina aquesta tarda.
6- Jo he d'anar a Correus.
7- Els representants han d'arribar d'hora.
8- La secretària i jo hem de venir cada dia.
9- Vosaltres heu de telefonar a l'administrador.

B- Omple els espais buits amb una forma adequada de la perífrasi Haver de i el verb que hi ha entre parèntesis:

1- Jo m'he d'esperar (esperar-se) aquí una estona.
2- El Miquel s'ha de treure (treure's) el barret.
3- Nosaltres ens hem d'asseure (asseure's) i esperar.
4- Vosaltres no us heu de gronxar (gronxar-se) amb la cadira.
5- Tu no t'has de recolzar (recolzar-se) a la taula.
6- L'Elisa i l'Andreu no s'han de distreure (distreure's) tan sovint.
7- Ells s'han d'aixecar (aixecar-se) i saludar.
8- Jo no m'he de moure (moure's) tant.
9- El Pau i tu us heu d'amagar (amagar-se) darrere la porta.


La perífrasi d'obligació

A banda de l'expressió HAVER DE..., en català també podem utilitzar la perífrasi CALDRE (més infinitiu) o CALDRE QUE (més subjuntiu) per donar instruccions, consells o expressar requisits. Es pot conjugar de manera impersonal sense referir-se a ningú en concret, o personal, fent referència a una persona determinada, amb l'oració subordinada en present de subjuntiu i introduïda per QUE.
ex: Per ser un bon professor, cal tenir molta paciència.
      Si vols ser un bon professor, cal que tinguis molta paciència.


Flèxió de gènere

El gènere de les professions

La formació del femení (i també del plural) de les professions segueix les normes de formació del femení (i també del plural) de l'adjectiu.
Els noms acabats en -òleg fan el femení en -òloga: filòleg - filòloga.
Hi ha noms masculins als quals s'ha d'afegir la terminació -essa per formar el femení: metge - metgessa
En alguns casos el nom és invariable i per tant té una única forma per al masculí i per al femení. LLavors fem servir l'article per determinar el gènere: el / la periodista, el / la comptable...

Exercicis

Transforma les frases intercanviant les formes entre els verbs haver i caldre, mantenint les estructures personals i impersonals.

1- Per ser advocat cal ser molt seriós - S'ha de ser
2- Un bon taxista cal que tingui molta paciència.
3- Un cantant ha de tenir bona presència.
4- Per ser porter s'ha de ser espavilat.
5- Per ser policia has de ser alt.
6- Un bon cambrer ha de ser atent i amable.
7- Per ser metge cal estudiar molt.
8- Per ser un bon escriptor caldria tenir molta imaginació.
9- Un bon cuiner ha de ser delicat.
10- Per ser una bona jutgessa caldria ser formal.

2- Canvia el gènere de les frases. Després canvia el nombre de totes dos.

1- Aquest paleta és molt fort i corpulent.
2- Els científics són intel·ligents, però una mica distrets.
3- Per ser auxiliar de vol has de ser amable i comunicatiu.
4- Aquestes infermeres són llestes i organitzades.
5- Una bona professora ha de ser espavilada i treballadora.
6- Per ser un bon enginyer, has de ser responsable i eficient.
7- Uns bons àrbitres han de ser puntuals i dinàmics.
8- Una bona lampista ha de ser ràpida i seriosa.
9- Per ser un bon polític has de ser sociable i discret.
10- La dona periodista, si vol tenir èxit, ha de ser activa i simpàtica.

Veus 2, Publicacions de l'Abadia de Montserrat


La pregunta del mes

Encara hi pots participar.
Has d'enviar un text donant la teva opinió o explicant la teva experiència en una entrevista de feina.
L'escrit ha de tenir unes 50 paraules i el pots enviar a: cda.pas.gov@andorra.ad