20.10.10

Què cal fer en una entrevista de selecció de personal?

En aquest exercici us donem pautes del que cal fer en una entrevista de feina. Ompliu els buits amb la forma verbal adequada en imperatiu o subjuntiu.

Abans de l'entrevista
_____________ (confirmar) el lloc de l'entrevista i el nom de la persona que t'entrevistarà.
______________'t (assegurar-se) d'on has d'anar per no arribar tard i  ____________ (preveure) el temps necessari per arribar-hi. __________ (ser) puntual. Si per un fet important preveus que hi has d'arribar tard, ____________ (avisar) abans a l'empresa per canviar l'hora de l'entrevista.
___________ (tenir) cura de la teva imatge i de la higiene personal. ____________ (vestir) de manera correcta d'acord amb la teva forma de ser, però no _________ (anar) gaire informal o extravagant. És preferible una imatge més formal i clàssica. _____________ (reduir) els accessoris, maquillatge i perfum. _____________ (recordar) que l'entrevistador/a s'ha de fixar en el que dius, no en el teu aspecte.

Durant l'entrevista
_________________ (saluda) l'entrevistador/a pel seu nom, mirant-lo als ulls i donant-li la mà de forma enèrgica (no excessivament), perquè la primera impressió és decisiva.
______________ (donar) imatge de naturalitat i confiança en tu mateix /a. ___________'t (mostrar-se) relaxat/ ada, però sense exagerar. _________________ (comportar-se) de forma amable i cordial. _____________ (seure) de manera que sempre mantinguis el contacte visual amb l'entrevistador/a.
____________ (vigilar) la teva comunicació no verbal (gestos, moviments...), ______________(intentar) no tenir una actitud tímida, ni tensa, ni nerviosa, ni agressiva, ni impacient o de dubte. No _____________ (creuar) ni els braços, ni les cames, ni ___________ (seure) damunt les mans.
No ____________ (donar) cops a terra amb els peus ni __________ (jugar) amb objectes propers. ____________ (procurar) mantenir els peus quiets i les mans creuades.
_____________ (estar) atent/a tota l'estona. _______________ (deixar) que l'entrevistador /a dirigeixi l'entrevista però ______________ (aprofitar) les oportunitats per parlar i mostrar el teu interès per l'empresa. _____________ (destacar) els aspectes de la teva personalitat i experiència que puguin ser útils per a l'empresa.
______________'t (expressar-se) correctament, de manera clara i concreta. No __________ (respondre) amb monosíl·labs ni ____________ (fer) servir termes negatius.

Al final de l'entrevista
Abans de sortir ______________ (donar) les gràcies a l'entrevistador /a pel seu temps i _____________-li (demanar) una targeta de visita. Així tindràs les seves dades i podràs enviar-li una carta d'agraïment.

(Nivell Bàsic 3, Castellnou)


La pregunta del mes

Què us han semblat aquests consells?
Penseu que us poden ajudar en una entrevista de feina?
Animeu-vos a escriure per donar la vostra opinió o explicar la vostra experiència. L'escrit més original s'endurà un premi!
El text ha de tenir un mínim de 50 paraules i el podeu enviar a: elpas_caa@govern.ad