7.12.10

L’imperfet

Cal utilitzar l’imperfet per expressar una acció inacabada en el passat. Fixa’t que la terminació d’imperfet dels verbs de la primera conjugació és -ava. A més, els verbs acabats en -er, -re i -ir coincideixen en la terminació de l’imperfet, que és -ia. Ara bé, als verbs acabats en -ndre, la terminació d’imperfet és la que correspon als verbs de la segona conjugació, però sense la consonant -d- a l’arrel.                 esternudar       saber       tenir     estendre

Jo                esternudava    sabia       tenia     estenia    
Tu               esternudaves   sabies     tenies    estenies
Ell,vostè     esternudava     sabia      tenia      estenia   
Nosaltres   esternudàvem  sabíem    teníem   esteníem
Vosaltres   esternudàveu   sabíeu     teníeu    esteníeu  
Ells,vostès esternudaven   sabien     tenien    estenienExercicis


1. Omple els espais buits del text amb la forma adequada del verb entre parèntesis:

Els meus avis (dir-se)_____________ Josep i Rosa. (Viure)___________ en un poble de muntanya. (Tenir)____________ un hort i (cuidar)_____________ vaques i gallines. Aquella (ser)_____________ una vida molt diferent a la d’ara. No (haver-hi)___________ ni televisió ni telèfon. Al poble, els hiverns (ser)__________ molt freds però els avis (estar)___________ acostumats a les baixes temperatures i a la neu. (Passar)_____________ llargues hores a la vora del foc i (esperar)____________ el bon temps. Nosaltres els (anar)____________ a veure a l’estiu quan els pares (fer)___________ vacances.2. Fes el mateix que en l’exercici anterior:

Ahir a la nit, mentre jo (fer) __________una truita per sopar, els nens (dir)__________ que volien veure els dibuixos animats del Shin-Shan i el Miquel em (demanar)____________ diners per al cap de setmana. Ja (fer)__________ estona que m’estaven atabalant i tu no (dir)_________ res. Vaja, que (fer)__________ el sord! I just en aquell moment ens vam quedar a les fosques. Vosaltres (veure) __________ fantasmes i l’avi i jo (insistir)___________ que devia ser per culpa dels veïns, que (fer) ___________ obres a casa. Tots plegats (fer)___________ tant d’escàndol que al final els veïns van sortir al replà. Just quan jo us (demanar)____________ que calléssiu vam sentir que picaven a la porta. Quan vaig obrir, els veïns, amb una llanterna a la mà, ens van dir que no (haver)_________ de patir, que la tempesta ja s’allunyava i que aviat tornaria l’electricitat.