15.9.14

Veus d'Andorra 3

Aquest matí hem assistit a la presentació en roda de premsa dels ministres de Cultura i d'Educació i Joventut dels nous exàmens oficials de català i del nou material VEUS D'ANDORRA 3.

Heu de saber que els exàmens oficials de català d'Andorra s'han adequat al Marc europeu comú de referència per a les llengües i aquest curs s'han començat a impartir cursos del nivell A1, A2, B1, B2 i C1, el nivell C2 està previst que entri en funcionament el curs 2015-2016.
Així doncs, el juny 2015 ja trobarem exàmens per a tots els nivells citats anteriorment.

També s'ha presentat el material didàctic Veus d’Andorra 3, adaptat a la realitat del país pels tècnics de Política Lingüística i per les professores dels Centres d’Autoaprenentatge de Català.
El podeu trobar a les llibreries per només 22€.