17.2.16

Exàmens oficials

Exàmens oficials de llengua catalana, nivells A, B i C, i nivell bàsic de ciències històriques i socials

Fitxa d'inscripció 

Sol·licitud de consulta d'un examen oficial de Llengua catalana i/o de ciències històriques o socials 

Sol·licitud de diploma 

Dates clau