9.12.09

Solucions dels exercicis


Completa amb la lletra H, si cal, els espais buits de les paraules següents:
Tothom, herba, coet, alcohol, ermita, haver, hipòtesi, unitat, ombra, humanitat.

Completa amb B/V
Teva, poble, arbre, govern, envà, saviesa, treballador, saber, automòbil, gravació.

Completa amb MB / NV
Conveni, envernissar, convidar, invent, embolicar, embafar, enfeinat, embellir, embenar, embalar.
Els demostratius

Són els determinants que marquen la distància física (en l'espai) o temporal (en el temps) entre algú/alguna cosa i el nom que determinen:

Aquest llibre (a la vora del qui parla o del qui escolta)
Aquella cadira (lluny)

Presenten les formes següents: aquest, aquesta, aquests, aquestes, aquell, aquella, aquells, aquelles, això, allò.


Els possessius

Són els determinants que serveixen per indicar la possessió o propietat, pertinença, parentiu, etc., d'algú o d'alguna cosa respecte del nom que determinen:

La teva germana té una casa molt gran.

Els possessius estan relacionats amb les diferents persones gramaticals:
El meu, la meva, els meus, les meves (primera persona)
El teu, la teva, els teus, les teves (segona persona)...

Els possessius, com els demostratius, poden actuar com a pronoms, substituint un nom:
Aquesta és la més divertida!
Porta'm el teu, si us plau!

Llur i llurs són formes cultes. Signifiquen sempre d'ells/d'elles i són equivalents a seu, seva... només quan es refereixen a un posseïdor plural:

Els pares de l'Anna han comprat una casa nova.
Els seus pares han comprat una casa nova (no podem utilitzar el possessiu llur)

Quan els van veure, tots els seus/llurs amics van tenir una gran alegria (podem utilitzar els seus o llurs).Exercicis1- Poseu aquest, aquesta, aquests o aquestes en els espais buits segons convingui:


1- _________ afores

2- _________ front

3- _________ anàlisis

4- _________ pebre

5- _________ calor

6- _________ costums

7- _________ dubte

8- _________ postres


1. Poseu aquest, aquesta, aquests o aquestes en els espais buits segons convingui:

1- Menja't _______________ restes de pastís.
2- De què és _____________ olor?
3- ______________ aroma de cafè és inconfusible.
4- Fa temps que gasto _____________ lleixiu.
5- D'on has tret_____________ pebre?
6- _____________ costums han canviat molt.
7- T'han agradat ______________ postres?
8-_________________ senyal de trànsit no sé què vol dir.2- De cada oració, elimineu-ne els possessius que no siguin possibles:

1- El professor i _____________ (els seus/llurs) alumnes.
2- Busca aquestes paraules i ___________ (el seu/llur) significat en el diccionari.
3- Situa el poema en relació amb _____________ (el seu/llur) autor.
4- Els polítics i __________ (les seves/llurs) promeses.

5- Les noies van anar al ball; ___________ (els seus/llurs) vestits eren de seda.