25.5.10

Solucions dels exercicis:


1. Completa el text següent escrivint a cada espai la forma adient del verb que et donem entre parèntesis:

Fóra/seria millor que m'oblidés de la Magda, o com es digui aquella noia. Quan no em sento bé, em refugio a la cuina. La preparació de menjars i pastissos no dóna la felicitat, però fa oblidar la tristesa.
S'acaba el mes d'abril. No surto de viatge per Pasqua perquè no tinc gaires diners. Vull aprendre a fer bunyols, un dolç típic de Quaresma.

R. Metini, L'estudiant italià


2. Transforma els següents enunciats en ordres postives i negatives, adreçades a diverses persones. Per a les positivies hauràs d'utilitzar l'imperatiu, i per a les negatives el present de subjuntiu. En tots dos casos utilitzaràs la segona persona del plural (vosaltres).

Exemple: Canten més fort > Canteu més fort! / No canteu tan fort!
 1. Beuen aigua > Beveu aigua / No begueu aigua
 2. Mou el cotxe d'aquí > Moveu el cotxe aquí / No mogueu el cotxe aquí
 3. Seu a terra > Seieu a terra / No segueu a terra
 4. Treia el llapis de la cartera > Traieu el llapis de la cartera / No tragueu el llapis de la cartera
 5. Reien discretament > Rieu discretament / No rigueu discretament
 6. Es creu que tot el que li diuen > Creieu-vos tot el que us diguin / No us cregeu tot el que us diguin
 7. Escrivia amb ploma > Escriviu amb ploma / No escrigueu amb ploma
 8. Cou el tall a la planxa > Coeu el tall a la planxa / No cogueu el tall a la planxa
 9. Diuen que sí > Digueu que sí / No digueu que sí
 10. Encenen foc > Enceneu foc / No encengueu foc

3. Escriu el gerundi i el participi dels verbs següents:

 1. Veure > veient, vist
 2. Somriure > somrient, somrigut
 3. Saber > sabent, sabut
 4. Treure > traient, tret
 5. Asseure > asseient, assegut
 6. Posseir > posseint, posseït
 7. Creure > creient, cregut
 8. Absoldre > absolent, absolt
 9. Consentir > consentint, consentit
 10. Ocórrer > ocorrent, ocorregutEls complements circumstancials i de règim verbal


ELS COMPLEMENTS DE RÈGIM VERBAL

Són un tipus de complements verbals, compatibles amb el complement directe, que tenen forma de sintagma preposicional, és a dir que sempre són introduïts per una preposició, generalment a, de o en, que és regida (exigida) pel verb. Per això s'anomenen també complements preposicionals, o suplements.

Exemples:

 • El president ha contribuït a la solució del problema.
 • Aquella noia passa de tot.
 • La tieta pensa en tots nosaltres.

No tots els verbs admeten aquests complements, i cadascun regeix una preposició específica. Vegem-ne alguns exemples:

Amb la preposició a: accedir, contribuir, excitar, procedir, renunciar, acostumar-se, arriscar-se, exposar-se, dedicar-se...

Amb la preposició en: pensar, vacil·lar, afanyar-se, complaure's, entossudir-se, exercitar-se, delitar-se, interessar-se, confiar...

Amb la preposició de: aprendre, parlar, saber, recordar-se, oblidar-se, riure's, adonar-se, burlar-se, abstenir-se, queixar-se...

També poden regir un complement preposicional alguns substantius o adjectius que formen una expressió conjunta amb un verb:

 • Sentir-se estar orgullós d'algú
 • Estar segur d'això
 • Trobar plaer en alguna cosa

Canvi i caiguda de la preposició

En determinats contextos la preposició d'aquests complements cau o canvia:

 • Emprem sempre la preposició a o de quan el complement és un infinitiu verbal:
  Ha renunciat al càrrec > ha renunciat a encarregar-se'n
  Penseu en la notícia > penseu a dir-li la notícia
  Recordeu-vos de la lectura > recordeu-vos de llegir-ho

 • No emprem cap preposició davant d'una frase subordinada introduïda per la conjunció que:
  Penseu en els resultats de la votació > penseu Ø que ell no n'està assabentat
  S'oblidava del menjar / s'oblidava Ø que havia de menjar
  Penseu en el vostre germà / penseu Ø que li ho heu de dur tot

Substitució pronominal del complement de règim verbal

El complement de règim verbal pot substituir-se per les formes pronominals:

Hi: si el complement va introduït per les preposicions a o en:

 • Renuncio al càrrec > Hi renuncio
 • Pensa en el que t'he dit > Pensa-hi

En: si el complement va introduït per la preposició de:

 • Recordeu-vos de la lectura > Recordeu-vos-en

.

ELS COMPLEMENTS CIRCUMSTANCIALS

Són una sèrie de complements verbals que indiquen les circumstàncies en què es produeix l'acció del verb o en què es desenvolupa tota l'oració. Aquestes circumstàncies poden ser de temps, de lloc, de manera, de causa, d'instrument, de finalitat, etc.

Exemples:

 • Van arribar a les vuit del vespre
 • Van arribar de Lleida
 • Van arribar fàcilment
 • Van arribar per voluntat pròpia
 • Van arribar amb cotxe
 • Van arribar per a quedar-s'hi

Un complement circumstancial pot estar formar per un adverbi o una locució adverbial,

 • Van arribar ahir
 • Van arribar allà

per un sintagma (nominal o preposicional),

 • Van arribar l'estiu passat
 • Van arribar a Andorra

o per tota una oració.

 • Van arribar on van voler (oració locativa)
 • Van arribar perquè els convenia (oració causal)
 • Van arribar perquè els veiessin (oració final)


Substitució pronominal del complement circumstancial

El complement circumstancial pot ser substituït pels mateixos pronoms que el de règim verbal:

Hi: si el complement va introduït per les preposicions a, per o en:

 • Van arribar a Barcelona > Hi van arribar.
 • Van arribar a les vuit > Hi van arribar.
 • Van arribar per la ronda del Litoral > Hi van arribar.
En: si el complement (llevat del del circumstancial de mode) va introduït per la preposició de:

 • Van arribar de la Cortinada > En van arribar.

*El complement circumstancial de mode (o de manera) és substitueix sempre pel pronom hi, encara que vagi introduït per la preposició de:

 • La Mertixell treballava de valent > Hi treballava.
 • La Montserrat treballava de franc > Hi treballava.
 • L'Arnau treballava malament > Hi treballava.

.

EXERCICIS

1. Completa cada frase amb la forma adient d'un dels verbs següents:

ATREVIR-SE – ADONAR-SE – AFANYAR-SE – ASSEMBLAR-SE – BARREJAR –
CONDUIR – DEDICAR-SE – EXPOSAR-SE – INTERESSAR-SE – SABER

 1. No em __________ del que havia fet fins que vaig ser fora.
 2. Si vols trobar-lo, __________'t a anar al magatzem, perquè estava a punt de marxar.
 3. En Pere s'__________ molt amb el seu germà: tenen la mateixa fesomia.
 4. Aquesta deducció ens __________ a una conclusió òbvia: en Pere no ho podia haver fet, perquè no hi era.
 5. Durant molt de temps s'___________ a la natació dues o tres hores diàries.
 6. Si fa això, __________ a un fracàs, perquè no és gens fàcil, aquesta missió.
 7. Creu-me: no __________ el vi amb gasosa, que no és bo.
 8. No m'___________ a fer-ho, sóc massa poruc.
 9. Estic __________ a trobar un apartament cèntric per un preu mòdic.
 10. Ell sí que __________ de què li parlava: n'havia sentit moltes converses.

2. Cerca els complements de règim verbal del text següent:

Havia estat una mansió pretensiosa i recarregada que traspuava luxe i riquesa per totes bandes. Després, els burgesos propietaris havien prosperat tant que s'havien oblidat d'ella, o tal vegada havien anat a menys i havien hagut de malvendre-se-la. El cas és que feia molt de temps que ningú no la protegia de la humitat de la zona, ni havia donat una mà de pintura a la façana, ni s'havia entretingut a collir les rajoles de ceràmica qu es desenganxaven de les sanefes dels balcons.

A. Martín, Barcelona Connection

3. Completa cada frase amb la forma adequada d'un o dos pronoms febles:

 1. Pensa en el que t'he dit. Ja _____ pensaré.
 2. La fusta té molts nusos, però cal que l'eina _____ treballi amb agilitat.
 3. És allà, m'_____ acosto, ja la tinc, me la menjo. Ara no _____ queda res.
 4. Et sap greu haver-me fet això? Doncs no te _____'ha de saber gens.
 5. És molt dur, per a ell, anar sol a treballar, però ja s'_____ acostumarà!
 6. Eulàlia, tu eres la que més l'atreies. Oi que ______ vas adonar de seguida?
 7. Que ella el volia besar i ell no s'_____ va oposar? Doncs jo no _____ recordo gens, de tot això.
 8. Vés tu a esmorzar, que jo ja _____ aniré quan pugui.
 9. I els teus fills? Tu _____ tens, oi?
 10. Ahir li _____ vaig dir, però avui ja _____ ha oblidat.