10.5.10

Solucions dels exercicis:


Posa els signes de puntuació que falten en aquesta postal:

Eivissa, 5 d'agost de 2010
Hola Roger,
Com va això de treballar durant el mes d'agost? Jo també em canso molt, eh? Tot el dia que vaig i vinc: ara a la platja, ara a un museu, ara a una festa...
Esgotador! Ara, de debò, per què no véns uns quants dies amb mi?
Et trobo a faltar.
Petons,
Anna


La pregunta del mesDe concebre fem concepció. I dels verbs següents?:


1- confondre: CONFUSIÓ
2- confeccionar: CONFECCIÓ
3- fixar: FIXACIÓ
4- actuar: ACTUACIÓ
5- imprimir: IMPRESSIÓLES LLETRES IX/X, G/J, TX/IG


Fixa't en les parelles de mots següents:

xoc/joc xec/gec baixi/vagi baixa/vaja metxes/metges

L'únic que diferencia els dos mots de cada parella són els sons x-ix/j-g i tx/tg (o tj), que es distingeixen només per la sonoritat. Articulem igual els sons x-ix, tx i els sons j-g, tg, però els primers els fem sords (no fem sonar les cordes vocals) i els segons els fem sonors (fem sonar les cordes vocals). Cal distingir bé aquests sons per poder-los escriure correctament d'acord amb les normes següents:


Les grafies x-ix

S'escriu x:
 • A començament de paraula: xarop, xeringa, ximple, xocolata, xuclar...
 • Darrere de consonant: punxes, manxa, marxa, orxata, ganxet, porxo...
 • Darrere de i: guix, flaix, pixallits...
 • Darrere de u semivocal (diftong): disbauxa, rauxa...

S'escriu ix:

 • Darrere les vocals a, e, o, u.
  a: faixa, caixa...
  e: peix, greix...
  o: coixa, coixí...
  u: bruixa, maduixa...


Fixa't que la lletra x pot representar quatre sons diferents:

 • [∫] caixa, feixa, ruixat...
 • [t∫] cotxe, panxa, xuclar...
 • [ks] taxi, excursió, fix...
 • [gz] examen, exercici, exemple...

Para atenció a la grafia i a la pronúncia d'aquestes paraules, que cal escriure i dir amb s i no amb x:

estendre, estranger, estrany, espolsar, esporgar, esprémer...Les grafies j-g

 1. Davant de a, o, u cal escriure sempre j: rajar, esponja, jove, joc, julivert, ajuda...

 2. Davant de e, i s'escriu normalment g: gerani, gegant, girafa, gimnàstica...

Aquestes regles també s'apliquen als dígrafs tg, tj i dj: metge, fetge, platja, natja, mitja, adjuntar, rellotge...


EXCEPCIONS:


Hi ha unes quantes paraules en què escrivim j davant e:

 • Els mots que inclouen els nexes -jecc- i -ject-: injecció, objecció, projecte, subjecte...
 • El verb jeure: jec, jeus, jeu, jeia, jegui...
 • Els mots jersei, majestat, jeroglífic, jerarquia, Jesús, Jeroni, Jerusalem i els seus derivats.


Les grafies tx-ig


S'escriu tx:

 • A principi de paraula: txapela, txec, txetxè...
 • Al mig de la paraula: cotxe, metxa, botxí, fitxa, fletxa...
 • Al final de paraula quan hi ha la mateixa grafia tx en els derivats:
  despatx - despatxar
  esquitx - esquitxar
  cartutx - cartutxera

S'escriu ig:

A final de paraula quan hi ha les grafies j/g/tj/tg en els derivats:
raig - rajar
boig - bogeria
desig - desitjar
lleig - lletja, lletgesEXERCICIS


1. Omple els buits de les paraules següents amb j/g/tj/tg segons convingui:

 1. ...irafa
 2. va...i
 3. en...inyer
 4. jut...at
 5. ...ibrell
 6. ...ardí
 7. mi...a
 8. pla...es
 9. forma...e
 10. pro...ectar
 11. mon...eta
 12. in...ecció
 13. tar...eta
 14. ...imnàs
 15. via...e
 16. pi...ama
 17. ...ersei
 18. ob...ecte
 19. mi...ó
 20. assa...ar

2. Omple els buits de les paraules següents amb x/ix/j/g segons convingui:
 1. ...ocolata
 2. re...a
 3. fre...ir
 4. corre...ir
 5. que...al
 6. ...uvenil
 7. ...ermà
 8. afe...ir
 9. ...àfec
 10. ...eroglífic
 11. ...inès
 12. ...implet
 13. fa...a
 14. passe...ar
 15. ...uliol
 16. ...ove
 17. ...espa
 18. madu...a
 19. enve...a
 20. bo...a

3. Omple els buits del text següent amb x/ix/ig/tj/tg/j/g/tx segons convingui:

Els rellot...es m'agraden com a treball d'orfebreria, com a ob...ectes d'art. El mecanisme, en...inyosíssim, tant se val. M'estimo més els de paret o de ...emeneia i, sobretot, els enca...onats en aquests mobles alts i estrets que donen presti...i als vestíbuls de les cases grans.
En canvi, els rello...es de bu...aca o de polsera sempre m'han estat antipàtics. Reconec que són positives meravelles i que serve...en moltes persones d'ambdós se...es, Però jo no m'hi fa... des dels temps remotíssims de la meva primera comunió. A...ò no obstant —o potser gràcies a aquest divorci— sóc un home d'una puntualitat escandalosa, insultant. El meu odi als cronòmetres és comple...: se'm paren, em cauen, se m'espatllen, em fan nosa. I en un altre ordre de coses: em vi...ilen, m'empenyen, em preside...en, m'avisen que fa... tard, que el treball se m'endarrere..., que el temps vola, que m'envelle...o.Joan Oliver, Tros de paper