24.11.09

Millorem la llengua

L’article

L’article és la marca de gènere i nombre d’aquells noms que no presenten una alternança marcada en la terminació:
la sal / el saler (indica el gènere) el tipus / els tipus (indica el nombre)

1. Formes de l’article

SINGULAR PLURAL

MASCULÍ el / l’ els


FEMENÍ la / l’ les


La forma l’ (article apostrofat) s’utilitza davant de noms o adjectius començats per vocal o h: l’ocell, l’àngel, l’aigua, l’herba…
Excepcions:
· La davant de mots femenins començats per i, u, hi, hu àtones: la igualtat, la història, la humitat…
· No s’apostrofen davant de hac aspirada: el hobby, el hall…
· Davant de i consonant: el iogurt, la iaia…
· Davant del nom de lletres: la ema, la essa…
· La davant de certs noms per evitar confusions o per tradició: la ira, la una (quan indica l’hora)
· La davant de mots que comencen amb prefix –a amb valor negatiu: la anormalitat, la asimetria…

2. Article personal

Davant de noms de persona (noms, cognoms, malnoms…) usem els articles:
el, en per al masculí el Pere, en Josep la (na) per al femení la Mireia l’, n’ davant de vocal l’Àngel, l’Eva però la Isabel

3. Les contraccions

Els articles el i els, en trobar-se amb una de les preposicions A, DE, PER, es contreuen en unes formes úniques:

EL ELS A al als DE del dels PER pel pels
Agafa’t al meu braç / No et separis dels altres / Fes-ho pel teu interès
En català també es contreuen les formes CA+EL/EN per indicar a “casa de”: Viuen a cal Marcel, Vaig a cal metge…
Les contraccions en singular es desfan quan la paraula següent comença per vocal: Agafa’t a l’arbre, Vaig a ca l’Enric, Fes-ho per l’avi…
4. “Lo” neutre, forma incorrecta
En català estàndard no s’admet la forma de l’article lo. Com a forma masculina, és admès en la variant col·loquial del català nord-occidental o lleidatà: lo xiquet, lo vidre…

Exercicis

1. Escriu l’article que correspongui davant de les paraules següents:
intel·ligència iaia urna ull ungla hisenda ídol higiene Irene ús unió italiana anormalitat humitat instal·lació essa hivern única ira injecció història Isabel idea asimetria interès instància infermera illa ostatge erra

2. Fes les constraccions que calguin:
He telefonat ______ Enric. Vivia _______ dia. Ha nascut _____ una en punt. No hi entrava la llum ______ sol. El psicòleg va estudiar les reaccions _____ italiana. Ara arriba el secretari ______ institut. Et vaig veure passejant _____ camí. Es va casar _____ civil; però el seu germà _____ església. Et canvio aquest ______ altre.