26.10.09

Millorem la llengua

Solucions dels exercicis sobre l’oració

1. Demà anirem al Pas de la Casa. (Subjecte sobreentès: nosaltres)
2. No fan cas de res. (Subjecte sobreentès: ells o elles)
3. Feia un fred glacial. (Impersonal)
4. Tinc mal de cap. (Subjecte sobreentès: jo)
5. Ha plogut tota la nit. (Impersonal)
6. Porta’m un gelat. (Subjecte sobreentès: tu)
7. Al concert hi havia molta gent. (Impersonal)
8. No m’agrada gens. (Subjecte sobreentès: això)
9. Té tres germans. (Subjectes sobreentès: ell o ella)
10. Per Tots Sants menjarem castanyes. (Subjecte sobreentès: nosaltres)Redacció de textos. La nota

La nota és un text breu amb el qual una persona dóna una informació puntual a una altra: un encàrrec, una disculpa, una indicació... Característiques:

Ha de ser visualment clara.
Hi ha d’haver la informació necessària d’acord amb la finalitat del text: on, quan, qui...
La informació ha d’estar ordenada lògicament.

Estructura

Receptor o destinatari: nom de la persona a qui s’adreça la nota. Després del nom, s’hi posa una coma (Albert,).
Cos: informació que es vol donar.
Comiat: és opcional.
Emissor: nom o signatura de qui escriu la nota


Exercici

El cap d’una empresa demana al seu secretari, amic de tota la vida, que segueixi les passes del comptable, el qual, cada matí a la mateixa hora, surt de l’empresa i no hi torna fins al cap de molta estona. El secretari, la setmana següent, redacta aquesta nota:

"Capdevila,

Et detallo a continuació, fil per randa, tot el que fa el comptable des que surt a les 11 h fins que arriba a les 14 h.

Baixa al pàrquing i agafa el teu cotxe.
Va a buscar la teva dona a casa teva i la porta a la teva segona residència.
S’estan allí al voltant d’una hora i mitja.
Agafa una altra vegada el teu cotxe i deixa la teva dona a casa teva.
Torna al pàrquing i hi deixa el teu cotxe.

Sento molt donar-te aquestes males notícies.

Jordi"

Abans de deixar la nota, el secretari recorda que els documents interns s’han de redactar utilitzant el tractament de vostè i, per tant, la refà. El senyor Capdevila, en rebre-la, li diu: “Home, Jordi, ets una mica exagerat, no? Haurien estat males notícies si s’hagués tractat de la meva dona!” I somriu tot content.

Refeu la nota fent servir el tractament de vostè.