7.4.10

Millorem la llengua

Solucions exercicis M-N

convent; embellir; amfiteatre; somriure; canvi; inflar; companyia; invocar; alumne; tramvia; enveja; circumferència; compadir; semblar; campió

Anuncis breus. Sigles i símbols

Són textos que pretenen oferir o demanar un producte o servei. Són propis de les seccions d’anuncis de la premsa i també poden ser exposats en taulers d’anuncis.
La informació es presenta de manera clara i resumida i sovint hi apareixen abreviatures i sigles.

Exemples:

BUSQUEM 5 companys
o companyes de 20 a 25
anys per fer sortida
d’un mes al Marroc.
Tenim furgoneta.
Despeses compartides.
Telefoneu al 651 879.

BUSCO feina d’ajudant de
cuina, pastisseria o cambrer.
Telf.: 489 321 (Joaquim)Exercicis

Redacta les propostes d’anunci següents i envia’ls a qualsevol dels centres d’autoaprenentatge i te’ls tornarem corregits:

1.Tens un establiment comercial i necessites venedors i/o venedores, escriu un anunci al diari demanat personal per atendre el públic (especifica el lloc de treball, les condicions, requisits...)

2.Escriu un anunci al diari en què notifiques que has trobat/perdut un animal de companyia. Descriu-lo.